Annons Annons
Annons Annons

2018 blev ett ovanligt turbulent år

Efter en extremt regnig höst 2017 med störningar i skogsbruket kom så i början av året ”The Beast from the East” som i det närmaste lamslog stora delar av Europa med kalla vindar och många minusgrader. Resultatet blev snabbt en akut pelletsbrist med många förtvivlade kunder. Att helt plötsligt stå inför en situation med brist efter många år av överproduktion kom nog som en överraskning för de flesta.

Denna vinter är läget fortfarande ansträngt även om situationen är bättre än förra året, men kommer en långvarig kyla sent på vintersäsongen finns risk för att situationen från 2018 upprepas.

När vintern så småningom släppte sitt grepp kom istället en rekordvarm och extremt torr sommar. Det var inte bara i Sverige som vi hade extremt varmt i somras, utan i flera delar av världen. Det är alarmerande på många sätt. De ledande klimatforskarna pekar nu på att de allt kraftigare svängningarna i vädret, i stort sett följer det scenario som tagits fram för förändringar orsakade av global uppvärmning.

Vad kan vi göra tillsammans göra?

I vårt land finns en klimatöverenskommelse mellan sju av riksdagens partier; att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045. Men hittills har det mest varit vackra ord och lite verkstad. Att gå från ord till handling är inte det lättaste. Och i synnerhet då många av de nödvändiga besluten kommer att uppfattas som negativa av stora väljargrupper.

Ökat behov av el och biobränsle

Sverige behöver rejäla tillskott av både el och bioenergi för att klara omställningen till en fossilfri ekonomi. Att efterfrågan på såväl el som biobränsle kommer att öka har stått klart länge, men nu har Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort ett första försök att kvantifiera det ökade behovet. Målet om fossilfrihet som kommer att kräva enorma omställningar för såväl våra myndigheter och industrin samt inom transportsektorn. Utmaningen blir att Sverige behöver fylla ett enormt, och ökande, behov av el och biobränsle.

Sweco menar att om alla får som de vill i sitt drömscenario skulle elbehovet öka med 29 procent, och efterfrågan på bioenergi öka med 54 procent fram till 2045. Maria Sunér Fleming, ansvarig för klimat och energi vid Svenskt Näringsliv, ser framför sig att elektrifieringen kommer att möta störst problem.

Att byta eluppvärmning mot bioenergi och pelletsvärme är ett sätt att frigöra eleffekt för andra ändamål och att ersätta fossil energi med bioenergi för uppvärmning och transport hjälper direkt till att minska klimatutsläppen. Enbart vår inhemska pelletsproduktion ger i dag 9 TWh energi, vilket motsvarar ungefär hälften av den energi som vindkraften levererar. Och ser vi till bioenergin som helhet har ungefär var tredje använd kilowattimme sitt ursprung i skogsbrukets biprodukter.

I en turbulent framtid med stora svängningar i både klimat och politik står vår inhemska bioenergi för en trygg uppvärmning även när snö och stormar slår ut viktiga samhällssektorer. Den gamla devisen”egen härd är guld värd” blir allt viktigare.

Bengt-Erik Löfgren. Foto; Bioenergy International

Bengt-Erik Löfgren. Foto; Bioenergy International


Text: Bengt- Erik Löfgren, PelletsFörbundet
Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2019. Den finns att läsa som e-tidning här.


Vi använder oss av cookies. Läs mer