Annons Annons
Annons Annons

Kährs bygger ny pelletsfabrik i Nybro

Kährs håller på att bygga en ny pellets i Nybro. Pelletsfabriken väntas bli klar vid årsskiftet 2018/2019.

Kapaciteten i Kährs pelletsfabrik blir upp till 60 000 ton pellets per år. Råvaran kommer att vara biprodukter från företagets tillverkning vid fabriken i Nybro, biprodukter som tidigare levererats till Kalmar Energi. Kährs har avböjt att ge några kommentarer till investeringen i pelletsfabriken förrän den är färdig.

Några leverantörer

I början på maj meddelade Saxwerk att företaget tecknat avtal om att leverera en råvarusilo med utmatningssystem för torrspån till den nya pelletsfabriken. Silon har en volym på 650 kubikmeter. Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv. Leveransen har skett under sommaren och omfattar komplett tillverkning och montering.

Bild från Pelletsförbundet

Kährs i Nybro ska börja tillverka pellets.

Stålab började i april att leverera och montera stommen till pelletsfabriken inklusive inklädnad. I Stålabs åtagande ingick även inlyft och montage av delar av maskinutrustningen. Andra leverantörer till projektet är materialhanteringsföretaget Noxor och ingenjörsföretaget Calambio.

Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2018

Vi använder oss av cookies. Läs mer