Annons Annons
Annons Annons

Moelven startar ny pelletsfabrik i Sokna

Moelven Pellets startade den andra oktober driftsättningen av sin nya pelletsfabrik vid sågverket i Sokna, nordväst om Oslo. Med investeringen på 270 miljoner norska kronor ska Moelven efter årsskiftet producera 80 000 ton pellets per år för den europeiska marknaden.

Moelven

Från vänster: Morten Kristiansen, koncernchef Moelven Industrier ASA, Lars Storslett, Moelven Virke och Moelven Pellets och Atle Nilsen, direktör Moelven Soknabruket AS.

Bakgrunden till investeringen är att Moelven önskar öka förädlingsgraden på sina fiberprodukter från sina sågverk. Lars Storslett, vd för Moelven Pellets, säger att Moelven definitivt kommer att få ett högre värde på sina biprodukter men att han inte vill gå in i detalj på lönsamheten i investeringen.

– Vi valde att producera pellets eftersom pelletsmarknaden är etablerad och det är en stor global, och växande marknad, enligt de marknadsanalyser som vi har gjort. Vi menar att pellets producerade av biprodukter från sågverk kommer att ha en bra position. Vår strategi är att etablera en pelletsproduktion med internationell konkurrenskraft, förklarar Lars Storslett.

Lokal råvara

Råvaran för pellets är restprodukter, sågspån, från flera sågverk. Ungefär hälften av råvaran kommer från sågverket i Sokna. Resterande råvara kommer från koncernens övriga sågverk i regionen.

Integrerad energianläggning

Moelven har byggt en helt ny pannanläggning som är gemensam för sågverket och pelletsfabriken. Den består av två pannor på vardera 12 MW levererade av Jernforsen. Bränslet i pannan är bark och torrflis från sågverket.

Vi har satsat på att energimässigt integrera pelletsproduktionen med sågverket för att kunna torka sågspån på ett så effektivt sätt som möjligt.

Innovativ energianläggning

Pannanläggningen ger ett optimalt nyttjande av bark och torrflis genom att leverera värme till både sågverkets virkestorkar och pelletsfabrikens bandtork. Torken är levererad av Stela och är utrustad med ett kondenseringssystem som gör att den varma och fuktiga luften från torken kondenseras och värmen återvinns. Det är den första torkanläggningen i sitt slag i Norge.

– Kombination med den nya energicentralen och den innovativa torkanläggningen gör att vi har fått ner energibehovet för pellets-produktionen betydligt, cirka 30 procent, säger Lars Storslett.

Tre pelletspressar

Hekotek är totalleverantör av pelletsfabriken. Det är en komplett leverans med bandtork, pelletspressar och allt som behövs från sågspån till färdig pellets. Pellets produceras i tre pelletspressar från CPM.

Levereras på fartyg från Drammen

– Den färdiga pelletsen hanteras som bulk. Vi har satt upp en lagringssilo på fabriken. Därifrån transporteras pellets löpande drygt åtta mil till hamnen i Drammen där vi har ett utskeppningslager, varifrån vi lastar pellets på bulkfartyg.

Avtal med SCA

Moelven skrev ett marknadsavtal med SCA i april 2019. Det innebär att SCA är ansvariga för marknadsföring och leverans av den pellets som Moelven producerar.

Vi ser SCA som en väletablerad och mycket kompetent aktör på pelletsmarknaden. Det passar Moelven bättre att samarbeta med en sådan aktör än att själva bygga upp en marknadsorganisation för de 80 000 ton pellets som vi ska producera, säger Lars Storslett.

Investerat 270 miljoner

Den totala investeringen är 270 miljoner norska kronor i pelletsfabriken och i pannanläggningen. Statliga Enova har bidragit med ett investeringsstöd på 66 miljoner kronor. Stödet har motiverats av det innovativa energikonceptet, det vill säga att anläggningen är fullt integrerad med sågverket och den innovativa torktekniken med kondensering och värmeåtervinning.

– Stela har byggt liknande värmeåtervinningslösningar tidigare, men inte i det klimat som vi har vid Soknabruket. Vi har installerat en helt ny version som är anpassad för det stränga vinterklimat som vi har med temperaturer på ner till 30 minusgrader. Anläggningen är byggd på ett annat sätt för att eliminera risken för problem med frysning i värmeåtervinningssystemet, säger Lars Storslett.

Håller tidplanen

Investeringsbeslutet togs i juni 2018 och spaden sattes i jorden i början av november. Ett år senare är driftsättning av fabriken igång.

– Vi producerade vår första pellets den andra oktober. Vi är därmed inne i driftsättningsfasen som pågår fram till årsskiftet med planen att vara i full produktion i januari 2020. Bygget av pelletsfabriken har fungerat enligt våra planer och fabriken är driftsatt med den första pelletsproduktionen för två dagar sedan, även det helt enligt planerna, säger Lars Storslett.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Leverantörer
  • Energicentralen: Jernforsen
  • Pelletsfabrik: Hekotek

  • Pelletpress: CPM
  • Tork: Stela

Vi använder oss av cookies. Läs mer