Annons Annons
Annons Annons

Så fungerar nya pelletsfabriken vid Stora Enso Ala sågverk i Ljusne

Stora Enso har investerat drygt 160 miljoner kronor i en ny hetvattenpanna och en ny pelletsfabrik vid Stora Enso Ala sågverk i Ljusne. Pannan togs i drift i november och pelletsfabriken i januari i år.

Dn nya pelletsfabriken är uppbyggd av både återanvänd, begagnad och helt ny utrustning. Hekotek har varit huvudleverantör av den nya pelletsfabriken.

Återanvänd utrustning

Tre pelletspressar från Andritz är återanvända från den pelletsfabrik som Stora Enso stängde i Norrsundet för några år sedan, i samband med att Kopparfors sågverk lades ner. En kvarn från Andritz och ett pelletslager i form av ett tält med plats för 24 000 ton pellets är också återanvänt. Ny utrustning är bland annat en tork från Stela, vissa transportörer och säckningsanläggningen från Fisker. En del utrustning har köpts begagnad utanför Stora Enso, till exempel en transportör för att flytta torkat spån från torken till en silo före malningen. Denna transportör är en turbulator från Bruks som tidigare använts i Ystads hamn.

Tre pelletspressar från Andritz är återanvända från den pelletsfabrik som Stora Enso stängde i Norrsundet för några år sedan.

Tre pelletspressar från Andritz är återanvända från den pelletsfabrik som Stora Enso stängde i Norrsundet för några år sedan.

– Vi har fått en lägre investeringskostnad eftersom vi återanvände en del maskiner och köpte in en del begagnad utrustning. Investeringen var cirka 160 miljoner kronor inklusive den nya pannan, säger Christer Rosén, sågverkschef på Stora Enso Ala sågverk.

Den nya torken från Stela används för att torka fuktigt sågspån innan det mals och sedan pressas till pellets.

Den nya torken från Stela används för att torka fuktigt sågspån innan det mals och sedan pressas till pellets.

Ingen fordonstransport av råvara

Torr råvara och fuktig råvara flyttas till pelletsfabriken utan användning av lastbilar eller hjullastare. Fuktigt material går med transportörer till torken och torrt material, från bland annat komponentfabriken, flyttas med luft i rör till pelletsfabriken.

Bra recept

När fuktigt sågspån har torkats möts allt material i en silo och går sedan genom en kvarn. Råvarorna blandas för att få ett bra recept.

Vi vill ha en viss fukthalt på materialet som går in i pressen. Vi kan tillföra ånga i pressarna och vi använder stärkelse för att binda ihop pelletsen. Stärkelse behövs eftersom vi använder fura som råvara, säger Gustav Nyrén, produktionschef för pelletsfabriken.

Efter pressarna lagras färdig pellets i ett pelletslager innan den packas i säckar. Ett gammalt virkesmagasin är ombyggt för att inrymma presshallen, en säckningslinje och pelletslager för säckad pellets.

Tomas Isaksson, marknadschef pellets på Stora Enso Timber, Gustav Nyrén, produktionschef Stora Enso Timber Ala sågverk och Christer Rosén, sågverkschef Stora Enso Tmber Ala sågverk framför den nya pannan från KPA Unicon. Hetvattenpannan ger värme till virkestork och spåntork.

Tomas Isaksson, marknadschef pellets på Stora Enso Timber, Gustav Nyrén, produktionschef Stora Enso Timber Ala sågverk och Christer Rosén, sågverkschef Stora Enso Tmber Ala sågverk framför den nya pannan från KPA Unicon. Hetvattenpannan ger värme till virkestork och spåntork.

Brandskydd

– Vi har gnistskydd från Firefly och i pelletslagret har vi värmekameror från Midroc samt rökdetektorer som känner av eventuell rökutveckling. Räddningstjänsten har varit med hela vägen, samt försäkringsbolag och vår egen personal inom riskhantering. Vi har investerat en hel del i brandskydd, säger Christer Rosén.

Kontinuerlig drift

– Pelletsfabriken körs i kontinuerligt treskift om fem skiftlag med en person i varje lag. Under vintertid har vi en extra person som hjälper till med säckningen för villamarknaden, säger Christer Rosén.

Men de som kör pelletsfabriken är inte ensamma. Det finns mer personal inom området som kan rycka in och hjälpa till om det skulle behövas.

Kvalitetskontroll

Prover tas manuellt på färdig pellets varannan timme av operatören. Proverna analyseras sedan med avseende på fukthalt, densitet och hållfasthet.

– Vi kommer att börja använda ett NIR-instrument från Perten som gör att vi får analyssvar på någon minut. Svaren ska sedan koppas till produktionssystemet för att kunna se trender och snabbt kunna justera produktionen. Det blir en viktig del i kvalitetskontrollen, säger Gustav Nyrén.

Erfarenheter

Pelletsfabriken kom igång den 25 januari och därefter har produktionen ökat för varje vecka, och låg i mitten av mars ganska nära full produktion. Målet är 77 000 ton under 2017 för att sedan öka till 95 000 ton per år.

Jag är väldigt nöjd med hela lösningen för pelletsproduktionen som är helt integrerad och automatiserad. Starten har gått bra, utan några större svårigheter. Att det har gått bra beror på den erfarenhetsbank vi har, detta är den åttonde pelletsfabriken som Stora Enso startar. Vi har en stab som är kunnig både inom teknik och inom marknadssidan. Vi har också haft glädje av operatörernas erfarenhet av att ha kört pelletsfabrik tidigare. Det har varit värt mycket, säger Christer Rosén.

Ny panna

Parallellt med pelletsfabriken har Stora Enso investerat i en ny hetvattenpanna på 15 MW levererad av KPA Unicon. Pannan är utrustad med ett runt roterande roster där bränslet matas upp i mitten vilket ger bra prestanda. Pannan används både för att leverera värme till sågverkets virkestorkar och till pelletsfabrikens tork för fuktigt sågspån. Den nya panna kompletterar en äldre befintlig ångpanna som byggdes 1990 och klarar bränslen med 52 procent fukthalt.

– Vi behövde bygga en ny panna för virkestorken. Med torken till pelletsfabriken blev den nya pannan större. Huvuddelen av bränslet är bark som vi får från stockarna. Vi spär ut med spån och annat torrt material. Vi brottas alltid med att bränslet har hög fukthalt, förklarar Christer Rosén.

Klarar hög fukthalt

– En viktig fördel med den nya pannan är att den klarar av ett bränsle med upp till hela 65 procents fuktighet utan att tappa effekt. Det passar ett sågverk väldigt bra eftersom vi bevattnar vårt timmer under sommaren, säger Christer Rosén.


Den artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017

Vi använder oss av cookies. Läs mer