Annons Annons
Annons Annons

Scandbio växlar upp: Investeringar genomförda i Malmbäck och planerad försäljning av Vaggeryd

I maj 2019 togs beslutet att avveckla pelletsproduktionen i Vaggeryd samt att investera i verksamheten i Malmbäck. Efter ett drygt år har projektet genomförts och fabriken i Malmbäck står nu väl rustad för att möta framtiden.

Scandbio Malmbäck tillverkar värmepellets i bulk och säck, stallpellets, kattpellets och träpulver. Produktionskapaciteten är ca 115 000 ton/år. Fabrikschef är Kjell Skiöld

Scandbio Malmbäck tillverkar värmepellets i bulk och säck, stallpellets, kattpellets och träpulver. Produktionskapaciteten är ca 115 000 ton/år. Fabrikschef är Kjell Skiöld

Parallellt med de genomförda investeringarna har olika lösningar undersökts när det gäller framtiden för anläggningen i Vaggeryd vilket har resulterat i ett tecknat avtal om en avyttring.

Befäster sin position på pelletsmarknaden

De nu slutförda investeringarna i Malmbäck innefattar en utökad råvaruplan, ytterligare pelleteringskapacitet (både bränsle- och stallpellets) samt flytt av utrustning för produktion av pellets i storsäck och småsäck. Viss utrustning har även flyttats till övriga anläggningar i Sverige och Lettland för att upprätthålla den totala produktionskapaciteten i koncernen.

– Genom investeringarna i Malmbäck skapar vi förutsättningar för att befästa vår position som en viktig spelare på pelletsmarknaden och hjälpa våra kunder i omställningen till en förnyelsebar energilösning, säger Daniel Andoff, vd på Scandbio AB.

– Ett avtal har tecknats avseende försäljning av anläggningen i Vaggeryd till Vaggeryd Logistikpark AB som enligt planerna kommer att genomföras per den 1:e september avslutar Daniel Andoff.

Vi använder oss av cookies. Läs mer