Annons Annons
Annons Annons

Vi ses på Nordic Pellets 2020 i Uppsala!

Svebio arrangerar den årliga pelletskonferensen Nordic Pellets 2020 Conference i Uppsala, 4–5 februari 2020. Följ med på studiebesök till Vattenfall i Uppsala för att se pelletskonverteringen i den stora hetvattencentralen. På den efterföljande konferensen kommer vi att få höra om möjligheter och fördelar med pellets i ett förnybart energisystem. Det blir analyser av marknaden, nyheter om investeringar och teknikutveckling.

Vi kommer att ha ett antal internationella talare och väntar ett flertal utländska deltagare till konferensen Nordic Pellets 2020 som hålls på engelska.

Pelletsförbundets kansli har haft besök av Christian Rakos från Propellets, Österrikes pelletsförbund. Det finns flera likheter mellan Sverige och Österrike som pelletsnationer. Vi har båda relativt stor årlig pelletsproduktion på 1,8 respektive 1,4 miljoner ton. Vi använder i båda länderna i stort sett enbart sekundärt råmaterial från barrträd (sågspån, restprodukter från träindustri och så vidare). Propellets förbereder en kommunikationskampanj för förnybar energi tillsammans med andra förbund i Österrike för att lyfta medvetenheten om pellets och bioenergi.

 

Fredrik Zetterlund

Fredrik Zetterlund är kanslichef på PelletsFörbundet.

Det svenska Pelletsförbundet höll ett strategimöte i november. Mötet var inriktat på kommunikation. Vi behöver profilera pelletsbranschens och  sprida budskapet om fördelarna med pellets som förnybar bioenergi. Ett budskap är att pellets kan ersätta fossila bränslen med samma möjligheter att styra och planera effekten, men med lägre energikostnad och mycket lägre nettoutsläpp av koldioxid

ENplus i Sverige

Svebio tillsammans med Pelletsförbundet är nu representant i Sverige för certifieringssystemet ENplus. Samtidigt som pelletsanvändningen i Europa har ökat med åtta procent mellan 2017 och 2018, enligt Pellet Report 2019 från Bioenergy Europe, ökar slutanvändares krav på pelletskvalitet och därmed på certifierade pellets. ENplus har tagit fram en ny version av sin systemstandard för certifiering av pelletshantering. Den nya versionen, som ska träda i kraft våren 2020, fokuserar på pelletskvalitet och har förbättrats gällande pelletegenskaper, egenkontroll, krav på bulkbilar och koordinering av certifieringsorgan. Svebio och Pelletsförbundet kommer under 2020 att arrangera utbildningstillfällen för kvalitetsansvariga hos certifierade pelletsproducenter och distributörer.

Pellets fortsätter att vara ett starkt alternativ när mellanstora industrier ser över sin bränsleanvändning och väljer att konvertera från fossila bränslen till förnybar bioenergi.

Med hjälp av Klimatklivet har konverteringar till pellets underlättats inom bland annat mejeri, bryggeri, tvätteri och asfaltsverk. I mer storskalig användning finns som sagt Vattenfall Värmes satsning i Uppsala och liknande planer finns även hos E.ON i Norrköping.

Pellets tar större plats i energisystemet och trycker bort fossila bränslen. Vi ses i Uppsala!

Text: Fredrik Zetterlund, Kanslichef, PelletsFörbundet


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 6-2019 som finns att läsa som e-tidning här


Läs om programmet anmäl dig till Nordic Pellets 2020 i Uppsala den 4-5 februari 2020.


 

Vi använder oss av cookies. Läs mer