Alla ämnen
Krönika

Pelletskaminer – ett effektivt sätt att minska el- och gasanvändningen

Pelletskaminer – ett effektivt sätt att minska el- och gasanvändningen
På bilden: Anders Haaker.

Vad händer med småhusstödet? Länsstyrelsen runt om i landet har börjat ge avslag på ansökningar om småhusstöd till pelletskaminer, något som går emot syftet med stödet.

Länsstyrelsen har inte en lätt uppgift i att handlägga alla ansökningar enligt förordningen om bidrag till energieffektivisering i småhus, det så kallade småhusstödet. Nu behövs en föreskrift från Boverket för att Länsstyrelsen ska göra rätt.

Både pelletsförbundet och Bioenergitidningen har redogjort för hur stödet tagits fram. Grunden är en förordning, (EU) 2022/1854, om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna, som europeiska unionens råd tog fram hösten 2022. EU-förordning huvudsakliga syfte är att minska behovet och efterfrågan på el och gas.

Regeringen har därefter tagit fram ett förslag till förordning om bidrag till energieffektivisering i småhus som gick ut på remiss. Därefter har Förordning (2023:402) om bidrag för energieffektivisering i småhus fastställts. Den 3 juli öppnade Boverket en digital tjänst där husägare kan ansöka om stödet. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna och fattar beslut om att godkänna eller avslå ansökningarna.

Avslag på ansökningar

I slutet av augusti började privatpersoner höra av sig och meddela att de fått avslag på sina ansökningar om stöd till pelletskaminer. Med motiveringen att pelletskaminen behöver fyllas på med pellets någon gång per dygn och därför inte uppfyller förordningens § 9: Bidrag får ges för en installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle, om anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

I förordningstexten finns ingenting om hur ofta eller sällan en anordning för uppvärmning med biobränsle ska fyllas på. Länsstyrelsen har gjort en tolkning som går emot syftet med stödet.

Hur tänker Länsstyrelsen?

PelletsFörbundet har bett att få veta hur Länsstyrelsen har kommit fram till sin tolkning och vilket underlag som finns. Normalt när en myndighet fattar ett beslut ska det vara entydigt och finnas tillgängligt i skrift och ett underlag ska finnas. I skrivande stund har mer än en vecka gått utan svar.

200 000 pelletskaminer där varje kamin ger 5 kW effekt tillsammans kan ersätta 1000 MW eleffekt. Det är lika mycket effekt som ett kärnkraftverk kan ge.

Varför dröjer svaret? Finns något underlag till beslut eller ens ett beslut? Varför ger länsstyrelsen ett generellt avslag? Det kan väl inte vara så att Länsstyrelsen våndas över arbetsbördan med tusentals ansökningar om bidrag, och försöker förenkla sin vardag genom att generellt rekommendera avslag på alla ansökningar om stöd till pelletskaminer?

Efter ett samtal med en nationell samordnare på Länsstyrelsen har jag fått ett muntligt löfte om ett möte där representanter för Länsstyrelsen ska lyssna på PelletsFörbundets argument varför pelletskaminer inte generellt ska uteslutas.

Tolkningen av förordningen bör göras så att det övergripande syftet med förordningen, att minska behovet och efterfrågan på el och gas, uppnås. Nu är det hög tid att för Boverket att leverera enligt förordningens § 24 där det står att Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy