Alla ämnen
Energieffektivisering

Pelletskaminer och -pannor omfattas av regeringens nya konverteringsbidrag

Pelletskaminer och -pannor omfattas av regeringens nya konverteringsbidrag
Från och med den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Foto: Aliona Kannesten, iStock.

Klimat- och näringslivsdepartementet har publicerat en remiss av sitt förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus. Förslaget syftar till att minska användningen av el och gas i småhus. Förslaget är nu ute på remiss och sista dag att svara på remissen är den 8 maj.

Förslaget om bidrag till energieffektivisering och konvertering från el och gas aviserades i budgetpropositionen den 8 november 2022. Förslaget innebär att bidrag ska kunna ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering och konvertering i småhus som värms huvudsakligen med el eller gas. Bidraget ska kunnas ges retroaktivt från den 8 november 2022 till och med 2025.

Automatisk bränsletillförsel

Enligt förslaget får bidrag ges till konvertering med en anordning för uppvärmning med biobränsle, både fast och gasformigt biobränsle. Ett krav är att energibehovet till uppvärmning och tappvarmvatten efter konverteringen huvudsakligen ska komma från andra källor än el eller gas.

I förslaget till förordning står det att: ”Om konverteringen görs till en anordning för biobränsle ska denna vara effektstyrd och medge en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.” Bioenergitidningen tolkar denna skrivning som att bidraget kan ges till pelletskaminer och pelletspannor men inte till vedkaminer eller vedpannor.

Materialkostnader

Bidraget kan också ges till materialkostnader för konverteringsåtgärder som anslutning till fjärrvärme, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller till värmepumpar.

Isolering

För klimatskärmsåtgärder i småhus som försörjs med värme från el och gas, kan bidrag ges till materialkostnader för till exempel tilläggsisolering, vindsisolering, byte av dörrar och fönster med bättre U-värde.

Endast till permanentbostäder

Bidraget får ges med högst 50 procent av godkända kostnader, högst 60 000 kr per småhus, fördelat på högst 30 000 för en konvertering och högst 30 000 för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kr betalas inte ut. Bidraget ges inte till fritidshus. Om varje hus som söker bidrag får 60 000 kr räcker avsatta medel på 1,2 miljarder under 2023-2025 till 20 000 småhus.

Läs mer på regeringens hemsida.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy