Alla ämnen
Bioenergi i industri

Pelletsvärme klarar höga krav från Orica Sweden

Pemco Energi kommer att uppföra en ny central för pelletsvärme för att leverera värme till Orica Swedens i Gyttorp utanför Örebro. Investeringen är cirka 15 miljoner kronor.

Orica tillverkar sprängmedel för entreprenad och gruvindustri. På Östra industriområdet i Gyttorp finns omkring 25 byggnader som tidigare har värmts upp med oljepannor. Pemco planerar att ersätta oljepannorna med en central för pelletsvärme och ett närvärmenät.

Orica-pemco
Lars Göran Rohlén, projektledare på Orica Sweden, Pär Westborg, försäljnings- och marknadschef på Pemco Energi och Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi. Lars Göran Rohlén, projekt-ledare på Orica Sweden, Pär Westborg, försäljnings- och marknadschef på Pemco Energi och Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi.

Allt föll på plats

– Idéerna om att bygga en ny värmecentral har funnits i tio år, men först nu sammanföll flera faktorer som gjorde att projektet blir av. Ekonomin för att byta från olja har förbättrats, dels genom att subventionerna för olja efterhand har tagit bort och dels genom att Pemco fick sin ansökan om stöd från Klimatklivet beviljad. Våra gamla oljepannor började också behöva bytas ut och det kändes inte rätt att investera i nya oljepannor, nu när diskussionerna om att minska klimatpåverkan också blivit starkare, säger Lars Göran Rohlén, projektledare på Orica Sweden.

Kräver hög temperatur

Oricas klimatanläggningarna kräver förhållandevis hög temperatur, omkring 80 grader, och det skulle bli för dyrt att använda värmepumpar och sedan spetsa med el för att komma upp till den temperaturen.

– För några år sedan tog jag in offerter från tre företag avseende konverteringen. Jag lät en extern konsult utvärdera offerterna och valde därefter Pemco som partner. Vi vill inte göra en egen investering i en energianläggning, utan vi vill ha någon som kan leverera energi och sköta allt på vårt uppdrag. Det får vi med Pemco och det ser ut att bli både enklare och billigare för oss jämfört med den tidigare lösningen med åtta mindre oljeledade panncentraler. Vi ser fram emot detta och att vi äntligen kommer till skott, säger Lars Göran Rohlén.

Hög tillgänglighet

– Det som är speciellt med anläggningen är att hög tillgänglighet är extremt viktig och Pemco anpassar tekniken efter det. I några av lokalerna där sprängämnen tillverkas och förvaras finns klimatanläggningar som ska säkra ett inneklimat med en stabil temperatur och luftfuktighet, som krävs för att minimera explosionsrisken. Säkerheten är väldigt viktig och vi bygger med högre krav på tillgänglighet än vad vi brukar göra, förklarar Pär Westborg, försäljnings- och marknadschef på Pemco Energi.

Färdig värme

Affären mellan Pemco och Orica bygger på att Pemco har ett avtal om värmeleveranser till Orica.

Värmecentralen kommer att vara placerad utanför Oricas industriområde. Pemco kommer att sköta anläggningen och Orica köper värmen av oss, säger Pär Westborg.

Många alternativ utvärderades

Pemco har fört diskussioner med Orica om att byta värmesystem under en längre tid och för två år sedan blev dialogen mer aktiv. Pemco kunde påvisa att värmeprojektet skulle innebära en besparing och rimmade väl med Oricas miljöarbete.

– Vi har utvärderat alla tänkbara energislag – värmepumpar, bioolja, flis med flera. Investeringsbeslutet togs av Oricas koncernledning i Australien och ett avtal har arbetats fram i samarbete med Pemcos jurister och Oricas jurister i Gyttorp och Singapore, förklarar Pär Westborg.

Valde pellets

Pemco valde pellets som bränsle med tanke på att det passar bra för pannor i den storlek som är aktuell. Anledningen till att valet blev pellets är också driftsäkerhetsfrågan.

Det ger en så pass kontrollerbar förbränning att vi kan vara säkra på att få den driftsäkerhet som vi behöver, säger Pär Westborg.

En panna istället för två

Värmeanläggningen som ska klara Oricas energibehov beräknas få en effekt på 2 MW. Centralen för pelletsvärme kommer också att utrustas med en oljepanna på 4 MW som ska fungera som reservpanna. Energileveranserna till Orica beräknas bli 5–6 GWh per år. Först planerade Pemco för att använda två pelletspannor i den nya värmecentralen för att kunna klara värmeproduktionen med pellets även under låglastperioder. Men nu har Pemco hittat en lösning som klarar låglastdrift med endast en större panna.

– Vi har erfarenheter som visar att den tilltänkta leverantören, AKJ Energiteknik, klarar att driva en större panna på tillräckligt låg effekt med bibehållen prestanda. Den tekniska kunskapen och den lösning som leverantören AKJ Energiteknik erbjuder är tilltalande. Driftkostnaderna blir lägre än för andra jämförbara lösningar, förklarar Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi.

Värmeleveranser i september

Kontraktet med leverantören väntas bli klart under januari. Grävningarna startar i april och i augusti ska den nya värmecentralen vara klar. Energileveranserna ska starta den första september.

Stöd från Klimatklivet

Investeringen i den nya värmecentralen beräknas bli cirka 15 miljoner kronor totalt. Klimatklivet har beviljat ett stöd till projektet på motsvarande 6,5 miljoner kronor.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2017

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy