Alla ämnen
Bioenergi i industri

PetroBio och Vynckes första projekt gick till Ikea i Polen

Ikea har startat en ny bioenergianläggning vid en ny produktionsenhet i Zbaszynek i Polen som producerar möbler i serien EKET. Den nya enheten är en del av Ikeas större produktionskomplex i Zbaszynek som sysselsätter cirka 3 000 personer. Här tillverkas även produkter som Pax, Bestå och Micke.

Frida Larsson, processingenjör PetroBio, Wim Vanbiervliet, serviceingenjör Vyncke, Robert Tillander,
senior processingenjör PetroBio samt Kenny Masschelein, enhetschef  Vyncke.

Den nya bioenergianläggningen är på 4,5 MW och körs cirka 4 000 timmar per år. Istället för gas eller kol använder energianläggningen biobränsle som kommer från restprodukter i produktionen motsvarande cirka 19 GWh per år.

Restprodukt som bränsle

Ikea har en övergripande strategi att bli fossilfria och Vyncke har byggt fyra bioenergianläggningar för Ikea tidigare.

– Beroende på vilken produkt som tillverkas så faller olika typer av restprodukter ut. Ibland passar det bra med en rosterpanna om restprodukten är större träbitar. Men i det här projektet består restprodukten av ett finfördelat material som faller ut, och då passar vår lösning med en pulverbrännare väldigt bra. Restprodukten siktas och den finaste fraktionen går direkt till PetroBios process utan att behöva malas i en kvarn, säger Johanna Lindén vd för PetroBio.

Pulverbrännare tillverkad i Sverige

Den nya energianläggningen är ett samarbete mellan Vyncke och PetroBio där Vyncke är kontrakterande part. Vyncke levererade panna, rökgasrening och kringutrustning. PetroBio levererar bränsledoseringen och brännarsystemet. Brännaren tillverkades i Sverige och skickades ner till Polen. PetroBio har utbildat personal på plats och genomfört igångkörning och intrimning av utrustningen.

– Det är framförallt vår service- och uppstartspersonal som har varit på plats. De startar igång våra anläggningar och är duktiga på att analysera, trimma och optimera systemen. Anläggningen har varit under uppstart det första kvartalet. Nu är den i kommersiell drift och den går kontinuerligt. Det går fint och anläggningen används som det är tänkt, säger Johanna Lindén.

Första gemensamma projektet

Anläggningen såldes för ungefär ett år sedan. Projektet startade nästan samtidigt som Vyncke köpte PetroBio.

– Det var vårt första samarbete efter köpet och en liten kuriositet är att anläggningen startades dagen innan årsdagen av vårt sammangående. Det var lite symboliskt att nästan på dagen ett år efter att Vyncke köpte PetroBio startar vårt första gemensamma projekt. Det är tillfredställande att det är en svensk kund på internationell mark och att det är vårt första samarbete med vårt ägarbolag. Det som är spännande är också att Vyncke levererar en panna som inte innehåller en roster, som normalt är Vynckes kärnteknologi, säger Johanna Lindén.

Symboliskt

– Det bör också nämnas att projektet symboliserar en viktig drivkraft för både PetroBio och industrin som går ut på förflytta sig i värdekedjan och använda avfall och restprodukter, i detta fall biobränsle, på ett smart sätt. Det är precis den här utvecklingen som vi strävar efter att vara en del av med vårt bolag, avslutar Johanna Lindén.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som även går att läsa som e-tidning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy