Alla ämnen
Bioenergi i industri

Pionjärarbete inom förgasning ska bära frukt inom finpappersproduktion

Pionjärarbete inom förgasning ska bära frukt inom finpappersproduktion
Personal från Sofidel och Meva Energy framför byggplatsen i Kisa. På bilden ses Tomas Juthe (Sofidel), Jörgan Banck (Sofidel) och Torsten Hjärpe (Meva Energy) tillsammans med entreprenörer från lokala byggföretaget Jens-Åke Bygg AB.

I november 2021 skrev Meva Energy och finpappersbruket Sofidel ett avtal om att Meva ska bygga en anläggning och leverera ren förnybar gas för att ersätta fossil gas för att torka papper i processen.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Bioenergi pratade med Niclas Davidsson, vd på Meva, för att höra hur långt projektet har kommit och hur viktigt det är för Meva Energy.

– Projektet löper på bra, vi har ungefär ett år kvar tills anläggningen kommer att vara i kommersiell drift. Under sommaren kommer vi börja installera processutrustning till anläggningen. Vår plan är att anläggningen ska vara färdigbyggt till årsskiftet och i kommersiell drift under andra kvartalet 2023. Tidplanen ser ut att hålla bra trots att det är stökigt med leveranstider på stål och hårdvara för styrsystem, säger Niclas Davidsson.

Ersätter fossil gasol

Den nya anläggningen ska ersätta fossil gasol som pappersbruket använder i dag. I processen behövs en het luftström för att torka pappret.

Fram tills nu har den hetluftsströmmen levererats genom att bränna en gas, vanligen gasol eller naturgas.

pappersproduktion
Niclas Davidsson, vd för Meva Energy.

– Vi kommer att ersätta fossil gasol med vår gas som är lokalt producerad med hjälp av träpellets. Vi har möjlighet att byta till andra typer av biomassa längre fram, men vi startar med träpellets, förklarar Niclas Davidsson.

Cirka 80 miljoner i investering

Investeringens storlek är inte offentlig. Men Meva har fått ett investeringsbidrag på 41 miljoner kronor från Klimatklivet. Den totala investeringen kan uppskattas till ungefär det dubbla.

Anläggning kommer att ägas och drivas av Meva som ska sälja energi till Sofidel enligt ett avtal. Anläggningen ska också producera biokol. Den nya anläggningen kommer inte att täcka hela behovet som Sofidel har.

– Totalt sett kommer vi att producera ungefär 36 GWh gas per år. Den direkta klimatnyttan av att vi ersätter fossila gas ger en besparing på cirka 8 500 ton koldioxid. Klimatnyttan från biokolen tillkommer och projektet i sin helhet ger en klimatnytta på 10 300 ton minskade utsläpp av fossil koldioxid per år.

Ny process behövs

Varför har man inte eldat med biobränsle och torkat mjukpapper med heta rökgaser tidigare? Problemet är att rökgaserna inte är tillräckligt rena. De innehåller partiklar och oförbränt material.

– Det fungerar inte att använda rökgaser från direkt förbränning av biobränsle eftersom det ger doftpåslag på pappret. Om pappret ska användas som servett för att torka sig om näsan är det inte så lyckat, förklarar Niclas Davidsson.

pappersproduktion
3D-layout av den nya anläggningen som ska byggas i Kisa.

Okej från doftpanel

Innan avtalet skrevs under genomfördes ett omfattande förstudieprojekt tillsammans med Sofidel och brännarleverantören Andritz.

Det är en viktig teknisk samarbetspartner för Meva som tillsammans med Andritz Recovery utvecklat brännarsystem och i samarbete med Andritz Novimpianti i Italien som utvecklat papperstorkar.

– Vi simulerade papperstorkning med hjälp av Mevas gas i en minipapperstork och producerade torkat mjukpapper. En doftpanel fick dofta på pappersproverna och jämföra med papper som hade blivit torkat med gasol. Resultatet av testerna var att deltagarna inte kunde uppfatta någon skillnad i doftupplevelse, berättar Niclas Davidsson.

Pionjärarbete

– Detta är ett stort pionjärprojekt inom torkning av papper på mjukpappersbruk. Det är första gången torkning kommer att ske med biomassa på det här viset. Det har hittills uteslutande skett med naturgas eller gasol, säger Niclas Davidsson och fortsätter:

– Naturgas och gasol är två kemiskt mycket rena gaser som ger en väldigt ren rökgas vid förbränning. Den tekniska utmaningen har varit att åstadkomma detta med vår syngas som dels har ett lägre energivärde jämfört med metangas och dels inte är lika ren.

Tillräckligt ren

Mevas lösning är inte att göra en ren metangas utan istället en syngas som är tillräckligt bra för sitt ändamål.

– Den är inte lika kemiskt ren som metan, men av tillräcklig kvalitet, inte mer än så, eftersom det skulle ge en dyrare process. Vår process handlar om att ta den kortast vägen från en lång komplex cellulosa- eller ligninmolekyl till en stabil energiform, utan att den behöver vara en kemiskt ren produkt. Vi producerar en gasblandning av metan, vätgas och kolmonoxid och kan åstadkomma förnybar och prisvärd gasproduktion. Innan gasblandningen förbränns renas den i tre steg.

– Gasrening handlar mycket om att utföra kondensation vid rätt tillfälle och se till att leverera en gas som är lätt uppvärmd för att undvika kondensationsproblem nedströms.

– Genom att göra så här kan vi producera en gas på ett kostnadseffektivt sätt. Det är en viktig skillnad jämfört med många tidigare förgasningstekniker, där gasen i många fall helt enkelt har blivit för lite för dyr. När priserna för naturgas och gasol nu stuckit uppåt, gör det bara vår affärsmodell ännu mer intressant.

pappersproduktion
2 MDF-spån från IKEAs möbelfabrik ska omvandlas till el och värme.

Konkurrenskraftig

Priset på den gas som Meva kan tillverka beror på råvarukostnaden.

– I Kisa kommer Meva att använda träpellets som varierar i pris, men vi kan konkurrera prismässigt med naturgas och gasol och det har historiskt inte setts vara möjligt inom förgasningsbranschen.

Ytterligare order till IKEA

– Sedan vi offentliggjorde kontraktet med Sofidel har vi tecknat ytterligare ett kontrakt på en lite större anläggning till IKEA Industry i Polen. I IKEAs möbelfabrik uppstår ett lokalt spill av MDF- och spånskivematerial som ska bli bränsle till anläggningen. Gasen ska användas för att producera elkraft i två gasmotorer som är kopplade till en elgenerator. Det är en lösning som ger en högre verkningsgrad jämfört med en ångpanna och ångturbin i samma storlek. IKEAs anläggning ska driftsättas under 2024.

Industrikunder

Båda dessa kunder, en industri som har restprodukter och ett finpappersbruk är exempel på kunder som passar Meva Energy. Men det finns flera typer av industrier som behöver hetluft eller processvärme.

– Vi har fått förfrågningar från stål-, livsmedel-, keramik- och glasindustrier. Meva är inte längre inriktade på kunder inom fjärrvärmebranschen. Nu ligger fokus på energiförsörjning för tillverkande industri. Det handlar om decentraliserad produktion med hög totalverkningsgrad baserad på lokala bränslen levererade utan mellanhänder samt lösningar utan behov av gasnät, komprimerad gas eller förvätskad gas, säger Niclas Davidsson.

Viktiga samarbetspartner

Förutom Andritz samarbetar Meva med Örebro Gasteknik som är en av Sveriges största leverantörer av gasteknisk utrustning som brännare, ventilsystem och kompressorer.

pappersproduktion
1 Stålstrukturer till anläggningen i Kisa svetsats ihop hos Mevas leverantör i Tjeckien.

En viktig leverantör till Meva är det tjeckiska företager 2JCP, en framstående leverantörer av stålbaserade moduler. Mevas anläggningar byggs i stor utsträckning hos dem och levereras som halvfabrikat, vilket ger en ganska kort montagetid på plats.

Bas i Göteborg

I dag har Meva 16 anställda, en ökning med fem personer senaste året. Kontoret finns i Hisings Backa i Göteborg. Många i personalen har en bakgrund inom petrokemibranschen i Stenungsundsklustret.

Meva som företag har en bakgrund från Norrbotten, från den teknikutveckling som drevs på LTU, Luleå Tekniska universitet.

– Principerna kring vår typ av förgasning som vi har utvecklat genom åren kommer därifrån. Nu har vi nått teknisk och kommersiell mognad, säger Niclas Davidsson.

Bolaget är privatägt, flertalet ägare med bakgrund i huvudsak inom svenska skogsnäringen. En större ägare är InnoEnergy, en EU-baserad investeringsfond inom grön teknikutveckling.

Kapitalintensiv verksamhet

Meva är i en fas där företaget söker efter större investeringskapital.

– Vi ser att bolaget ska växa och de två anläggningar som vi bygger kommer att fungera som viktiga marknadsreferenser. Vi driver en ganska kapitalintensiv verksamhet. I takt med att vi har gått framåt som bolag ser vi att det kapitalet blivit tillgängligt också. Det är viktigt för oss att förbereda för fler anläggningar. Jag räknar med att vi kommer att ta ytterligare någon order antingen i år eller under kommande vinter. Vi jobbar med flera förstudier och det ser ljust ut på det sättet, avslutar Niclas Davidsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy