Alla ämnen
Skogsbränsle

Planera flisning för lägre ljudnivå

Mats Strömberg, akustiker på Tyréns i Växjö är en av dem som har mätt ljudeffektnivån för ett antal flishuggar och krossmaskiner. Här ger han några råd till de som producerar skogsbränsle.

– Generellt ger flisning en ljudnivå som ligger så högt att det är svårt att hitta bra platser att flisa på, säger Mats Strömberg. Ljudeffektnivån för en mobil flishugg kan ligga på 120 decibel. Skillnaden i ljudeffektnivå mellan olika maskintyper kan vara fem-sex decibel. En lastmaskin har en ljudeffektnivå som ligger strax över Lw 100 dBa i praktiskt arbete med flislastning, vilket är cirka 20 dBa lägre än en mobil flishugg. Det är en stor skillnad eftersom decibelskalan är logaritmisk. Den inmätta ljudeffektnivån från en maskin är ett mått på ljudutstrålningen från maskinen. Med hjälp av den inmätta ljudeffektnivån kan ljudtrycksnivån vid en viss bostad beräknas.

Mats Stömberg är akustiker på Tyréns i Växjö.
Mats Strömberg är akustiker på Tyréns i Växjö. Mats Stömberg är akustiker på Tyréns i Växjö.

Vägledning

Naturvårdsverket har en skrift som heter ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” och i den framgår att ljudnivån från verksamheter får vara högst 50 decibel vid bostäder under dagtid.

– För att klara riktvärden för ljudnivå vid bostäder kan flisningen ske bakom en vedvälta som fungerar som en skärm mot bostäder. Val av en tystare maskin ökar också möjligheten att klara riktvärden. Det är därför viktigt att planera verksamheten på en terminal på ett bra sätt före flisningen, säger Mats Strömberg.

Officiella ljuddata saknas

För att kunna jämföra ljudeffektnivån vid praktisk flisning för olika maskiner behövs ljuddata från maskintillverkarna. Det har varit svårt att få fram och därför har Mats Strömberg utfört mätningar på uppdrag av flera producenter av biobränslen. Resultat från dessa mätningar är inte officiella.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy