Alla ämnen
Biovärme

Polhem Infra och Nordic Infrastructure AG ökar ägandet i Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Groups aktieägare Polhem Infra och majoritetsägaren Nordic Infrastructure AG, ökar sitt aktieinnehav genom att förvärva ytterligare aktier som tidigare delägaren YRC Worldwide Inc ägde.

Den 22 februari tillkännagav Solör Bioenergy Group att Polhem Infra, helägt av pensionsfonderna AP1, AP3 och AP4 och Nordic Infrastructure AG, majoritetsägaren i holdingbolaget Solör Bioenergy Group, har förvärvat 3,66% av aktierna i Solör Bioenergy Group från YRC Worldwide Inc. 90% av aktierna förvärvas av Polhem Infra och 10% förvärvas av Nordic Infrastructure AG.

Solör Bionergis fjärrvärmeanläggning i Mölnlycke får till årsskiftet en ny oljepanna baserad på biooljan RME.
En av Solör Bionergis fjärrvärmeanläggningar finns i Mölnlycke. Solör Bionergis fjärrvärmeanläggning i Mölnlycke får till årsskiftet en ny oljepanna baserad på biooljan RME.

Dokumenterad kapacitet

Investeringen i Solör Bioenergy Group var den första för Polhem Infra efter grundandet 2019.
– Koncernen har en dokumenterad kapacitet och förmåga att vara en konsoliderande kraft på fjärrvärmemarknaden med flera framgångsrika transaktioner sedan Polhem Infra investerade i företaget. Polhem Infra tog därför vara på möjligheten att förvärva ytterligare aktier i företaget eftersom vi ser Solör Bioenergi som en viktig och långsiktig investering.
Polhem Infra kommer att fortsätta fokusera på att ytterligare stärka företagets position som en hållbar och ansvarsfull leverantör av fjärrvärme till sina kunder och samhälle”, säger Mikael Lundin, VD för Polhem Infra.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

 

Om Polhem Infra

Polhem Infra gör investeringar i samhällsbärande infrastruktur. Bolagets ägande är aktivt, långsiktigt och ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Polhem Infra grundades 2019 och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag inom digital infrastruktur, förnybar elproduktion och energi i privat och offentlig sektor. Inom dessa områden pågår omvälvande och samhällsviktiga förändringar och det finns behov av långsiktigt aktivt svenskt ägande. Polhem Infras vision är ett hållbart samhälle som grundar sig på hållbar, väl fungerande och effektiv infrastruktur.

Om AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till nära 1 600 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 144 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet. Polhem Infra ägs av tre AP-fonder www.ap1.se   www.ap3.se   www.ap4.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy