Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Politiska beslut om reduktionsplikt gav rekordminskning av biodrivmedel 2018

Andelen biodrivmedel av drivmedel för vägtransport räknat på energiinnehåll minskade från 20,8 procent 2017 till 19,1 procent 2018. Störst var minskningen för biodieseln HVO och totalt användes 16,4 TWh biodrivmedel. Det är en kraftig nedgång från de 19,1 TWh som användes rekordåret 2017. Minskningen beror på införandet av reduktionsplikten och för lågt satt målsättning.

– Siffrorna visar att regeringens införda reduktionsplikt blivit ett tak för biodrivmedel där incitamentet att öka användningen förnybara drivmedel uteblivit. Vi har tidigare i Sverige lyckades dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Nu går utvecklingen starkt bakåt. Vi tappade ungefär 2,7 TWh från 2017. Den här nedgången mellan åren orsakar mer koldioxidutsläpp än vad hela inrikesflyget står för. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Regeringens införda reduktionsplikt blivit ett tak för biodrivmedel där incitamentet att öka användningen förnybara drivmedel uteblivit. Foto: Volvo
Regeringens införda reduktionsplikt har blivit ett tak för biodrivmedel där incitamentet att öka användningen förnybara drivmedel uteblivit. Foto: Volvo Regeringens införda reduktionsplikt blivit ett tak för biodrivmedel där incitamentet att öka användningen förnybara drivmedel uteblivit. Foto: Volvo

Ökade utsläpp av koldioxid

Den kraftiga tillbakagången för biodrivmedel beror på införandet av reduktionsplikt från 1 juli 2018 och att politikerna satte reduktionskvoten för lågt. Företagen som levererar drivmedel måste blanda in biodrivmedel så att man åstadkommer den reduktion av koldioxidutsläpp från bensin och diesel som fastställs i kvoten. Uppenbarligen sattes kvoten för lågt så att biodrivmedelanvändningen minskade och vi har fått kraftiga utsläppsökningar.

E85 ökade under 2018

Även om biodrivmedelsanvändningen minskade 2018 gäller det inte alla biodrivmedel. För första gången sedan 2011 ökade leveranserna av E85 med 13 procent jämfört med 2017. Även användningen av rapsdiesel så kallad B100 ökar för första gången sedan 2015 och med hela 39 procent. Slutligen ökar andelen biogas i fordonsgas till 92 procent.

Fakta (2017 års siffror inom parentes):

Under 2018 användes totalt 16,4 TWh (19,1 TWh) biodrivmedel, varav 10,6 TWh (13,7 TWh) var HVO-diesel, 3,3 TWh (3,1 TWh) var FAME (rapsdiesel), 1,4 TWh (1,3 TWh) var biogas och 1,1 TWh (1,2 TWh) var etanol. Biodrivmedlen svarade för 19,1 procent av drivmedel för vägtransporter, och 24,9 procent av all diesel, räknat på energiinnehåll. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Biodrivmedel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa. Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växthusgasutsläpp. Utsläpp från transportsektorn står för en stor del av de svenska utsläppen av koldioxid. Riksdagen har beslutat att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. EU:s mål är att minst 14 procent av alla transportbränslen ska vara förnybara 2030. Då tillåts dubbelräkning för andelarna för biodrivmedel från avfall och cellulosa. Sverige klarade EU-målet redan 2015.

Leveranser av drivmedel för vägtransporter 2018 (TWh):

 • Bensin, 27,4 TWh
 • Diesel, 42,0 TWh
 • Etanol, 1,1 TWh
 • Biodiesel, 13,9 TWh
 • Biogas, 1,4 TWh
 • Fossilgas, 0,1 TWh

Totalt, 85,9 TWh

Leveranser av drivmedel för vägtransporter 2018 (Volym, m3):

 • Fossil diesel, 4 283 683 m3
 • Låginblandad FAME, 271 000 m3
 • Ren FAME (B100), 91 983 m3
 • Totalt FAME, 362 983 m3
 • Låginblandad HVO, 728 946 m3
 • Ren HVO (HVO100), 394 743 m3
 • Totalt HVO, 1 123 689 m3
 • Totalt biodiesel, 1 486 672 m3

Totalt dieselbränslen, 5 770 355 m3

 • Fossil bensin, 2 735 461 m3
 • Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin), 141 123 m3

Totalt bensinbränslen, 2 876 584 m3

 • Högkoncentrerad etanol (E85, exkl. ED95),  55 113 m3
 • Biogas i fordonsgas (1000 Nm3), 141 254 m3

Observera, tidigare års statistik byggde på serie vilken var drivmedel för fordonsdrift där även stationära maskiner, entreprenad samt maskiner i exempelvis jordbruk och skogsbruk ingick. Detta års statistik använder data för vägtransporter enbart.

För ytterligare information, kontakta Tomas Ekbom, 070-276 15 78, eller Gustav Melin, 0705-24 44 00.


Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy