Alla ämnen
Flygbränsle

Positivt besked om certifiering av Swedish Biofuels flygbränsleprocess

Positivt besked om certifiering av Swedish Biofuels flygbränsleprocess
Doug Kelly (vänster) Chef, Technology KBR, och Angelica Hull, vd, Swedish Biofuels i samband med att företagen startade ett närmare samarbete tidigare under 2023. (Foto: KBR).

Swedish Biofuels AB meddelade den 8 augusti att den internationella ASTM-kommittén har accepterat användningen av C2 till C5 alkoholer som råmaterial för alkohol-till-jet (ATJ) flygbränsle samt en ny specifikation för fullt formulerat flygbränsle med aromater.

ASTM International Committee D02 on Petroleum Products, Liquid Fuels, and Lubricants och Subcommittee D02.J on Aviation Fuel godkände i slutet av juni i en samtidig omröstning om att utöka ASTM D7566, Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons, med en ny bilaga 8 som lämnats in av Swedish Biofuels AB. När den reviderade utgåvan av D7566 publiceras kommer den att numreras D7566-23a och visa specifikationen för alkohol till jet syntetisk paraffinisk fotogen med aromater (ATJ-SKA) som produceras med Swedish Biofuels teknik och använder enskilda C2 till C5 alkoholer eller en kombination av två eller flera C2 till C5 alkoholer som råvara för processen.

Flexibel råvara

Till skillnad från tidigare godkända metoder är Swedish Biofuels metod inte begränsad till en enda råvara och inkluderar produktion av aromater. Med möjligheten att flexibelt variera mängden aromater är det bränsle som produceras av Swedish Biofuels helt omöjligt att skilja från fossil fotogen i sin sammansättning och egenskaper. Även om D7566-23a för närvarande endast tillåter användning av det producerade flygbränslet som en 50-procentig blandning med fossilt flygbränsle, är det en viktig milstolpe i hållbarhetsresan och innebär en kortare väg till 100-procentig certifiering. När D7566-23a har publicerats av ASTM kommer den att kunna användas som en standard för bränsleproduktion för kommersiella flygbolag. Det uppskattas att dessa slutliga åtgärder kommer att slutföras av ASTM under kvartal 3-2023.

Om Swedish Biofuels

Swedish Biofuels levererar tekniska lösningar, processarkitektur och forskning för produktion och omvandling av alkoholer till transportbränslen och värdefulla kemikalier från hållbara råvaror. Företaget är uppfinnare av den ursprungliga Alcohol to Jet-tekniken (ATJ), som patenterades 2004 för produktion av fullt formulerade hållbara flygbränslen från alkoholer (SAF). Företaget har producerat, sålt och levererat SAF för tester, certifiering och demonstrationsprogram i USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Samarbete med KBR

Varumärket för Swedish Biofuels ATJ SAF-produktionsteknik är PureSAFSM. Swedish Biofuels har en allians med KBR för att erbjuda PureSAFSM hållbar flygbränsleteknik till marknaden. Förutom att bearbeta etanol och andra alkoholer kan denna teknik också omvandla koldioxid och syntesgas till SAF, vilket ökar möjligheterna att utnyttja infångat kol. Valideringen av denna avancerade teknik utfördes i samarbete med Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) vid Wright-Patterson Air Force Base, och Försvarets Materielverk (FMV) vid GKN Aerospace Sweden.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy