Alla ämnen
Biodrivmedel

33 befintliga och planerade anläggningar för biodrivmedel

33 befintliga och planerade anläggningar för biodrivmedel
Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Preem

Tidningen Bioenergis uppdaterade lista med befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige publicerades först i december. Den största nyheten på listan är att Preem har fattat beslut att investera 5,5 miljarder kronor för att öka produktionskapaciteten med 1,2 miljoner kubikmeter i biodrivmedel i Lysekil. Det är den största investeringen hittills i biodrivmedelsproduktion i Sverige.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Nyheten från Preem kommer samtidigt som tidningen Bioenergi gör en uppdaterad inventering av befintliga och planerade anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel.

Denna inventering visar att produktionskapacitet i drift är cirka 12,4 TWh jämfört med 8,6 TWh för ett år sedan. Det är en ökning med 44 procent på ett år. Kapacitet som håller på att byggas är cirka 9,6 TWh. Planerad utbyggnad av kapacitet fram till 2030 är cirka 56 TWh. Projekt som är i drift och håller på att byggas har en kapacitet på 22 TWh. Efter Preems senaste investeringsbeslut kommer kapaciteten 2027 att vara drygt 33 TWh Om resterande planer förverkligas kan kapaciteten komma upp i totalt cirka 78 TWh vid 2030.

Ledande aktör

Den senaste stora händelsen som blev känd i slutet av november 2023 är att Preem investerar ytterligare cirka 5,5 miljarder kronor i sina raffinaderiomställningen.

Det innebär att Preem kommer att bli en ledande aktör inom förnybart flygbränsle och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

Klar 2027

Ombyggnationen av anläggningen påbörjas år 2024 och planeras att stå klar 2027, och förväntas ge Preem ytterligare 1,2 miljon kubikmeter förnybar produktionskapacitet.

Detta kan jämföras med dagens totala kapacitet om cirka 525 000 kubikmeter per år. Samtidigt minskar Preem den fossila produktionskapaciteten med motsvarande mängd.

Totalt innebär investeringen en sänkning av de årliga fossila utsläppen i användarled med 2–3 miljoner ton koldioxid, samt 200 000 ton koldioxid lokalt vid raffinaderiet i Lysekil.

– Det känns fantastiskt roligt att vi på Preem beslutat om en av de mest betydelsefulla klimatinvesteringarna i Sverige. Efterfrågan på förnybara flygbränslen ökar snabbt, och vi för redan nu dialoger med flera stora flygbolag. Marknaden drivs av både ökad medvetenhet och gemensamma regelverk i EU. Med investeringen positionerar vi även Sverige som ett av Europas viktigaste producenter av förnybara flygbränslen, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Fakta

Faktaruta om Preems projekt

Anläggning: ICR (IsoCracker)
Investering: Cirka 5,5 miljarder kronor
Projektstart: 2024
Produktionsstart: 2027
Förnybar produktionskapacitet: Ett tillskott på 1,2 miljoner kubikmeter
Fossil utfasning: Cirka 1,2 miljoner kubikmeter
Minskade fossila utsläpp: (Scope 1–3)   cirka 2–3 miljoner ton koldioxid
Minskade fossila utsläpp: (Scope 1) cirka 200 000 ton koldioxid
Produkter: Biojet/SAF, HVO
Produktionskapacitet SAF: Cirka 600 000 kubikmeter
Produktionskapacitet, HVO: Cirka 600 000 kubikmeter
Källa: Preem

Från fossilt förnybart

Investeringsbeslutet innebär att Preem bygger om den så kallade IsoCracker-anläggningen (ICR) vid raffinaderiet i Lysekil. Anläggningen används idag för produktion av diesel. Efter ombyggnationen kommer anläggningen att producera förnybart flygbränsle (biojet/SAF) och förnybar diesel (HVO).

Investeringen är den andra i raden storskaliga projekt som tillsammans utökar Preems totala, förnybara produktionskapacitet till cirka 2,5 miljoner kubikmeter årligen vid 2027.

Det första, Synsat-projektet, pågår och förväntas stå färdigt under 2024, med en förnybar produktionskapacitet om cirka 1 miljon kubikmeter. Totalt uppgår de båda investeringarna till cirka 10 miljarder kronor.

Se hela listan: 33  produktionsanläggningar av flytande biodrivmedel i Sverige!

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy