Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Preem ISCC-certifierat för hållbara biobränslen

Preem är nu certifierat enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen bestyrker ytterligare att Preems produkter uppfyller kraven i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor.

Framtida energiförsörjning är beroende av en hållbar produktion av biobränslen. Försörjningskedjorna är komplexa och påverkar miljön på olika sätt. Certifiering är ett effektivt sätt att visa på hållbarheten hos biobränslen och biomassa i hela försörjningskedjan. För detta finns den globala certifieringen ISCC.

Certifieringen är utförd av DNV GL och eftersom ISCC är ett globalt certifieringssystem stärker den Preems exportverksamhet ytterligare.

– Preem är ett av Sveriges största exportföretag. Certifieringen innebär dels att vi bestyrker att de bioråvaror och produkter vi köper in och säljer vidare uppfyller EU:s krav på användandet av förnyelsebara energikällor, dels att vår konkurrenskraft stärks i Sverige och utomlands, säger Nadja Paz, Sustainability Manager på Preem.

ISCC fokuserar på spårning och minskning av växthusgaser genom värdekedjan, hållbar markanvändning, skydd av naturliga livsmiljöer och social hållbarhet för råvaruproduktionen. Baserat på EU: s RED-direktiv kräver ISCC ett minsta utsläpp av växthusgasutsläpp på 50 procent och till 60 procent i januari 2018.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy