Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Premiär för utvecklingsprojekt för skogsbränsletransport med biogas

Måndag 9 november genomfördes premiärturen för E.ONs och VSV Unites gemensamma projekt med biogasdriven transport av skogsbränsle mellan Setra Hasselfors såg i Laxå och Åbyverket i Örebro. Bioenergi har pratat med några av aktörerna i projektet.

Sällvens Entreprenad
Från vänster Jennifer Johnsson, Sällvens Entreprenad, Jesper Söder, vd, VSV Unite, Claes Westling, Gasum, Fredrik Wennerlund, vd, Sällvens Entreprenad, Mikael Norberg, bränslechef, E.ON Energilösningar och Christina Lundqvist, marknadschef, VSV Unite.

Premiärturen innebär starten av ett gemensamt treårigt utvecklingsprojekt med syfte att testa ett biogasdrivet lastfordon utifrån bränsleförbrukning, miljöpåverkan, koldioxidutsläpp och ekonomi. Det handlar om att tillsammans ta fram en tydlig bild av för- och nackdelar med att använda biogas jämfört med konventionella fossila drivmedel inom skogslogistik.

El och värme med biobränsle

Åbyverket eldas med biobränsle, 50 procent bearbetade biprodukter, som sågspån och flis, samt 50 procent skogsbränsle, allt levererat från regionen. E.ON köper cirka 20 procent, motsvarande 250 000 kubikmeter, av sin årsförbrukning av biobränsle till Åbyverket av Setra Hasselfors såg, som är den största leverantören. Omkring hälften av dessa transporter kommer nu att ske med det nya biogasdrivna lastfordonet. Det innebär fyra till fem transporter per dag eller motsvarande 1 000 transporter på ett år.

Flytande biogas i tanken

Lastbilen som körs av Sällvens Entreprenad, är en ny Volvo som tankas med LBG100, vilket innebär 100 procent flytande biogas tillverkat av organiska restprodukter såsom rötningsbart hushållsavfall, grödor och gödsel. Lastbilen tankas på Gasums tankställe på Berglundavägen i Örebro.

– Denna transportlösning ligger helt i linje med E.ONs målsättning att bli ”Helt 100” senast 2025 med återvunnen och förnybar produktion, säger Azra Sapcanin, produktionschef på Åbyverket.

VSV Unite fossilfria 2030

VSV Unite har satt upp som en ambition att vara fossilfria till 2030.

Visst kommer reduktionsplikten att hjälpa oss en bit på vägen, men inte hela vägen. Vi vill gärna ligga i framkant och vara drivande i omställningen till fossilfria transporter i den mån det går. Detta utvärderingsprojekt är ett bra steg på vägen mot vårt långsiktiga mål om fossilfrihet, säger Jesper Söder, vd för VSV Unite.

Ett steg längre

Det statliga målet är fossiloberoende 2030, motsvarande 70 procent fossilfritt. VSV Unite går ett steg länge.

– Vi kommer att arbeta hårt för att lyckas. Om vi klarar det beror mycket på utfallet av den här typen av projekt samt vilka fordonstyper och utvecklingsvägar som blir relevanta. Det kommer att fortsätta finnas många alternativ som biogas, vätgas, el och HVO. Vi behöver komma vidare med tester och se vad som fungerar i olika verksamhetsområden. För vår del kommer det troligen att bli flera olika lösningar, säger Jesper Söder.

Underlag för beslut

Projektet ger VSV Unite en möjlighet att utvärdera denna typ av fordon och biogas som bränsle. Resultatet ger ett underlag för att kunna besluta om investeringar i fler biogaslastbilar längre fram.

Föll tillbaka

VSV Unite har haft en bra utveckling mot ökad fossilfrihet fram till 2017/2018 då reduktionsplikten infördes och påverkade tillgång och pris på HVO vilket gjorde att andelen förnybart drivmedel föll tillbaka.

– Men det var mer kopplat till yttre faktorer än vår egen vilja, säger Jesper Söder.

premiärtran-sporten
Den 9 november klockan 11.30 anlände premiärtran-sporten till Åbyverket i Örebro. Lastbilen är försedd med information enligt bilden och kommer framöver att bli ett mycket synligt inslag i trafiken i båda riktningarna på E20 mellan Laxå och Örebro.

Viktigt utvecklingsprojekt

Premiärturen 9 november gick som den skulle och innebar en start på utvecklingsprojektet för att följa fordonet under tre år.

Vi från VSV Unite jobbar med en modell för utvecklingsprojekt som vi kallar för VSV Future. Nu finns en styrgrupp kring detta fordon och vi ska ha kontinuerliga möten och avstämningar. Vi gillar att ligga i framkant i utvecklingen och göra skillnad för både kunder och delägare, säger Christina Lundqvist, marknadschef på VSV Unite.

Inte först

– Vi är inte först med gasfordon. Men vi vill ta reda på hur biogaslastbilar fungerar inom skogslogistiken. Vi vill ha svar på frågor om för- och nackdelar, bränsleförbrukningen med mera. Gasum är en part i styrgruppen och kan ge oss inspel kring bränslet. Vi kommer också att följa koldioxidutsläppen samt även de mjuka delarna som hur lång tid det tar att tanka en gasbil och hur ofta gasbilarna behöver tankas. Vi vill ta reda på vad de kostar att köpa och vad de kostar att köra. Vi kommer att få svar på många frågor som vi kommer att ta med oss i framtiden, säger Christina Lundqvist.

Kunskapsuppbyggnad

Utvecklingsprojektet blir ett sätt att sprida kunskapen både i organisationen och utanför. »

– Vi har samlat bra människor i projektet. Det är cirka nio personer som kommer att vara med, allt från fordonstillverkaren Volvo, Gasum och Helena Gellerman från Riksdagens Trafikutskott till exempel. De som är centrala i projektet är de som använder fordonet varje dag. Det är deras erfarenheter som är viktiga, säger Christina Lundkvist.

Positiv förväntan

– Vi förväntar oss att biogaslastbilen ska vara minst lika bra som de fordon vi använder sedan tidigare. Vi har fått en positiv bild när vi har pratat med andra åkerier som köpt fler gasbilar. I grunden har vi en positiv inställning men vi vill följa upp det närmare.

Viktigt att testa nya lösningar

Sällvens Entreprenad är det åkeri som kör den nya biogaslastbilen. Sällvens har åtta flisbilar och de andra går på diesel.

– När en av våra större kunder, E.ON, ville testa då valde vi att gå in i det här utvecklingsprojektet. Vi har fem mil mellan lastnings- och tippningsstället och vi har ett tankställe i ena änden. Det ger goda förutsättningar och vi valde att gå med i projektet, säger Fredrik Vennerlund, vd för Sällvens Entreprenad.

Fredrik Wennerlund
Från vänster: Fredrik Wennerlund, Sällvens Entreprenad, och Mikael Norberg, E.ON Energilösningar.

Höga förväntningar

– Jag förväntar mig att det ska gå lika bra som att köra dieselbil, fast vi kommer att behöva planera mer för tankning eftersom vi kommer max 60 mil på en tankning. Det innebär en fördubbling av antalet tankningar jämfört med i dag. Men eftersom bilen ska rulla så stor del mellan Hasselfors och Örebro känns det inte alltför besvärligt. Det är bra att ligga i framkant och se hur gasen funkar, för i framtiden ska vi köra på något annat än fossil diesel. Om marknaden vill att vi ska köra på gas då har vi testat. Vi vet var kostnader med mera ligger. Då är det skönt att få denna erfarenhet och göra det ihop med en kund, säger Fredrik Vennerlund.

Skillnader

– Vi använder i dag Volvo 460 diesel och detta är en Volvo 460 med gas. Det är samma storlek som tidigare och eftersom vi kör enbart Volvo känner vi oss trygga med att gå in i ett sådant här projekt med samma leverantör. Det finns andra märken också men då finns inte samma storlekar med mera.

Ekonomin utmaning

– Det är lite tidigt att säga hur ekonomin kommer att bli, men lastbilen är dyrare i inköp vilket förstör mycket. Inköpspriset ligger en halv miljon högre. Men vi har fått stöd från Klimatklivet som gick in med 60 procent av den högre investeringskostnaden. Sedan går även vår kund in och hjälper till ekonomiskt. Vi har kört åt E.ON i minst tio år och vi har nu ett förlängt avtal vilket också underlättar.

I dagsläget är dieseln billig och vi kör med 100 procent biogas som är dyrare. Vi har en fördyrning för att vi tankar oftare. Just nu känns det som att vi skjuter till pengar. Men det beror mest på att dieseln är ovanligt billig just nu. Vi är inne på andra veckan och det verkar funka väldigt bra driftmässigt än så länge och det känns bra, avslutar Fredrik Vennerlund.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2020. Alla e-tidningar hittar du här

Fakta

Fakta

VSV Frakt är en koncern, där Unite Logistics är ett helägt dotterbolag. Verksamheten är logistik för allt som har med skogen att göra. Transporter av flis, spån och sågade trävaror går genom Unite Logistics.

Inom VSV finns företagets rundvirkestransporter och transporter av helgrot, samt skördare och skotare som utför avverkning. VSV Frakt ägs av ett antal åkerier.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy