Alla ämnen
Opinion & debatt

Färdplan Bioenergi: ”Bioenergin räcker till de ökande behoven”

Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att kunna använda 250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa både från skogen, jordbruket samt från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att möta de ökade behoven. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Det visar Svebios Färdplan Bioenergi.

Användningen av bioenergi har under perioden 2000 – 2017 ökat med 3,5 TWh om året till 147 TWh 2017. Idag är bioenergi Sveriges största energikälla och står för 38 procent av Sveriges energianvändning.

Svenska_Skogsplantor
Växthusnäringen är ett exempel på en bransch som har ersatt eldningsolja med biobränslen. Här lyfts en pelletssilo på plats vid ett av Svenska Skogsplantors växthus. Växthusnäringen är ett exempel på en bransch som har ersatt eldningsolja med biobränslen. Här lyfts en pelletssilo på plats vid ett av Svenska Skogsplantors växthus.

Fossilfritt Sveriges färdplaner visar att industrin kommer att efterfråga 25 – 29 TWh mer biobränslen. En utbyggnad av biokraftproduktionen kan innebära en ökad förbrukning på 30 TWh. Användningen av biodrivmedel i vägtrafiken, flyget, arbetsmaskiner och inrikes sjöfart kan bli 40 – 44 TWh, även om vi antar en betydande elektrifiering.

Ökad tillförsel av biobränslen kan ske genom bättre tillvaratagande av avverkningsrester i skogsbruket, bättre utnyttjande av biprodukter och avfall, och genom ökad odling av energigrödor.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy