Annons Annons
Annons Annons

Svebio Fuel Market Day – Vad händer på biobränslemarknaden?

Våren var kall och gav minskade bränslelager. Utsläppsrätterna för koldioxid kostar nu över €50 per ton och inget tyder på att de sjunker. Samtidigt har både Tyskland och Frankrike numera kännbara koldioxidskatter. I kombination med höga priser på utsläppsrätter blir fossila bränslen väldigt dyra.Vad får det för konsekvens i Tyskland och Frankrike och hur påverkar det den svenska marknaden? Välkommen på Svebio Fuel Market Day 7 september 2021 för att få svaren.

Elpriserna är höga och terminerna ger höga elpriser resten av året. En del företag ersätter elanvändning med pellets. Gäller det bara ett fåtal eller många? Hur påverkar det bränslesituationen?

Svebio Fuel Market Day

I analyser, diskussioner och debatter kommer förutsättningarna för årets bränslesäsong att klarna under en intensiv och intressant dag.

Priserna på vegetabiliska oljor har stigit samtidigt som regeringen infört skatt på biooljor för uppvärmning. Försvinner flera biooljor från marknaden? Vad kan vi använda istället?

Intensiv dag

Den 7 september arrangeras Svebio Fuel Market Day på IVAs konferenscenter i Stockholm. I analyser, diskussioner och debatter kommer förutsättningarna för årets bränslesäsong att klarna under en intensiv och intressant dag.

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies. Läs mer