Annons Annons
Annons Annons

Stabil efterfrågan på skogsbränslen och pellets

I Bioenergi nr 2 presenterade vi en uppdaterad översikt av biobränsleleverantörer i Sverige. Resultatet visar att leveranser av oförädlade biobränslen och pellets legat relativt stabilt under 2016. Ökad omsättning för Preem visar på en tydligt ökad efterfrågan på biodrivmedel under 2016.

Högst omsättning 2016 hade Preem som har levererat närmare en halv miljon kubikmeter förnybara drivmedel under 2016, vår bedömning av omsättningen är cirka 2,7 miljarder kronor.

Leverantörer i storleksordning efter omsättning räknat i kronor. Preem hade störst omsättning under 2016 med cirka 2,7 miljarder kronor.

Leverantörer i storleksordning efter omsättning räknat i kronor. Preem hade störst omsättning
under 2016 med cirka 2,7 miljarder kronor.

Lantmännen Energi ligger på andra plats med en omsättning på 1,9 miljarder kronor, något lägre än året innan. I Lantmännen Energi, ingår Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Agrovärme och 50 procent av omsättningen i Scandbio som ägs till 50 procent vardera av Lantmännen och Neova. På tredje plats kommer Perstorp Bioproducts med cirka 1,5 miljarder kronor i omsättning räknat för både Sverige och Norge där en nystartad fabrik för RME finns. Sunpine kommer på tredje plats med en omsättning på 950 miljoner kronor.

Den största leverantören av biobränsle sett till energiinnehåll, är Stora Enso Bioenergi med leveranser på 5,3 TWh under 2016. Preem kommer på andra plats med leveranser på cirka 4,5 TWh förnybara drivmedel under 2016. Södra Skogsägarna ligger på tredje plats med cirka 3,9 TWh levererad mängd biobränsle. Setra Trävaror, som levererar bark, spån med mera från sågverk har levererat cirka 3,4 TWh och ligger därmed på fjärde plats följd av Lantmännen Energi som har ökat från cirka 2,5 till 2,8 TWh. Leveranser har ökat för några leverantörer medan de har minskat för andra vilket ger ett intryck av en relativt stabil efterfrågan generellt med variationer mellan företagen.

Största leverantörerna totalt (GWh)

Storsta leverantorerna totalt

Stora Enso Bioenergi var den största leverantören av biobränsle under 2016 med cirka 5,4 TWh.

Största leverantörerna av fasta förädlade biobränslen; pellets, briketter och pulver (GWh)

Storsta leverantorerna av fasta

Lantmännen Energi och Neova var 2016 de största leverantörerna av förädlade fasta biobränslen via sitt gemensamma bolag Scandbio.

Om undersökningen

Årets marknadsöversikt av biobränsleleverantörer presenteras för tjugosjunde året i rad. Vi bjuder in alla leverantörer att lämna in underlag till översikten och presenterar uppgifter från de företag som väljer att svara. I vissa fall vill inte företagen uppge omsättningen räknat i kronor utan bara räknat som energi. I dessa fall gör vi en bedömning av omsättningen. Förutom den öppna handeln med biobränslen sker stora interna leveranser av biobränslen inom koncerner i skogsindustrin. I de flesta fall räknas inte dessa interna volymer med i översikten.

Saknas ditt företag i översikten eller har du synpunkter på något annat i översikten? Hör av dig till anders.haaker@bioenergitidningen.se


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017. Du hittar e-tidningen här.


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Vi använder oss av cookies. Läs mer