Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Gasbranschens färdplan: Produktion av biogas kan öka till 10 TWh

Produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara ett fungerande stödsystem kommer på plats snarast. Det är en av slutsatserna i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som gasbranschen presenterar i dag inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Energigas Sverige och Fossilfritt Sverige ser att energigaserna spelar en viktig roll i den omställningen. För att visa hur, lanserades den 29 januari ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”.
– Energigaser kan hjälpa till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Samtidigt som användningen av energigaser överlag behöver öka för att ersätta andra fossila bränslen, ska också den fossila andelen minska och vara noll senast 2045. Resan dit är redan påbörjad, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Volvo Lastvagnar presenterade hösten 2017 en ny lastbil som tankas med flytande metangas. Foto: Bobbo Lauhage, Kamerapress 

Stor potential

Fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas kommer att ta en allt större plats i samhället framöver. Enligt den biogasmarknadsutredning som presenterades i december bör målet vara att 2030 producera 7 terawattimmar biogas genom rötning och ytterligare 3 terawattimmar biogas och annan förnybar gas genom andra tekniker. Det ska jämföras med dagens produktion av ungefär 2 terawattimmar. Branschen ser att det målet är möjligt att nå och att potentialen på sikt är långt större.

Skattebefrielse och produktionspremie

Men för att produktionsmålet för biogasen ska förverkligas och energigaserna ska kunna bidra till att Sverige når klimatmålen måste regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar. Bland annat behöver man genomföra Biogasmarknadsutredningens förslag om ett nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser. Fortsatt skattebefrielse på biogas samt produktionspremier behövs också. Dessa åtgärder är avgörande för att stimulera investeringar i svensk biogasproduktion.
– Vi ser nu en tydlig väg för hur gas med förnybart ursprung i Sverige kan ta plats i det fossilfria samhället, något som efterfrågas av flera andra branscher. Potentialen för gasanvändning är stor. Till exempel kan flytande biogas vara en nyckel för sjöfartens omställning och vätgasen kan fungera som energilager och balansera elnätet. säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs färdplanen

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy