Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Produktion av bioolja från sågspån startar till hösten

I slutet av året kommer Pyrocell att ta i drift sin nya unika fabrik som tillverkar pyrolysolja av sågspån. Kapaciteten är beräknad till 25 000 ton olja per år. Setra levererar sågspånet och Preem köper oljan för att använda som förnybar råvara i sitt raffinaderi i Lysekil.

Projektinitiativet startade redan 2016 då Setra började utreda säkrad avsättning och ökat värde på sågspån samt förbättrad klimatnytta.

– Vi utredde hur vi skulle kunna förädla sågspånet på ett sätt som ger ännu lägre klimatavtryck. Tidiga kontakter med Preem indikerade en potential för pyrolysolja som insatsråvara till drivmedelsproduktion. Att leverera sågspånet till pelletsproduktion, kraftvärme- eller värmeanläggningar är befintliga lösningar men vi ville hitta alternativa lösningar som gav bättre klimatnytta, säger Pontus Friberg, arbetande styrelseordförande i Pyrocell.

Teknik från Holland

– Vi fann en teknologi som utvecklats av BTG Bioliquids i Holland. Setra och Preem bildade bolaget Pyrocell 2018 och sedan dess pågår arbete för uppförande av en pyrolysoljefabrik vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Under 2020 påbörjades bygget med markarbeten och uppförande av pyrolysfabriken samt integration med sågverket avseende primärt ånga och spånhantering.

Projektet går i stort enligt tidtabell och arbetet pågår för fullt med målet att ha en mekaniskt sett komplett fabrik på plats innan sommarledigheten. Produktion och leverans av bioolja väntas starta under hösten 2021.

Personal under utbildning

Anläggningen kommer att vara bemannad dygnet runt. Sedan början av maj finns Pyrocells personal på plats för att genomgå utbildning och lära känna fabrikens olika delar.

– Vi har anställt totalt tolv personer i dagsläget inklusive produktionschef.

Pyrocells uppdrag

Pyrocells huvuduppdrag är att producera icke fossil pyrolysolja från sågspån. Setra Kastet levererar sågspån till Pyrocell som säljer biooljan till Preem för vidare förädling till drivmedel. Pyrocell har en leverantör i Setra och en kund i Preem som tillsammans äger företaget som ska producera en bestämd kvantitet olja enligt en viss specifikation.

Närmar sig kritisk punkt

– För ett mindre företag som Pyrocell är det givetvis utmanande att etablera ett nytt företag, anskaffa industrimark och uppföra en fabrik för en produkt som vi inte har gjort tidigare. Det är många intressenter inblandade vilket är en utmaning i sig men det har i det stora hela gått väldigt bra så här långt. Nu kommer vi närmare och närmare den kritiska punkten då saker och ting ska testas och vi ska komma igång med produktion, säger Pontus Friberg.

Erfarenheter från Finland

BTG Bioliquids har nyligen levererat en anläggning till Green Fuel Nordic (GFN) i Finland. Den anläggningen påminner om Pyrocell och bygger på samma teknik. Skillnaden är att slutprodukten, oljan, ska användas som bränsle i en panna istället för som råvara till drivmedel. GFN-projektet ligger nästan ett år före Pyrocell och driftsattes vid senaste årsskiftet.

– Man kan tänka sig att vissa erfarenheter som har vunnits i den finländska installationen kommer till nytta i den anläggning som nu färdigställs hos oss, säger Pontus Friberg.

Kan bli handelsprodukt

Den nya oljan som produceras i GFN-fabriken i Finland och från i höst i Pyrocells anläggning i Sverige är snarlika produkter. Kan oljan ses som en handelsvara som skulle kunna handlas mellan Sverige och Finland och i förlängningen internationellt?

Pyrolysolja är fortfarande en liten produkt i kvantitet räknat. Det är viktigt för oss att GFN lyckas i Finland och att vi lyckas få igång vår produktion och att det tillförs volymer till marknaden från flera leverantörer. Det är en viktig aspekt och vi är mycket positiva och glada över att utvecklingen går bra för GFN. Det är spännande tider, säger Pontus Friberg.

Flera aktörer inom pyrolysolja och biokol

Det finns flera aktörer som genomför projekt inom pyrolysområdet för närvarande. I Sverige finns till exempel Bioshare som bygger en demoanläggning i Karlstad med en egen teknologi.

Envigas är en annan aktör med en produktionsenhet som startat i Skellefteå under 2021. Den bygger på en tredje teknologi med biokol som huvudprodukt men som även genererar pyrolysolja. Det finns flera tekniska metoder för att producera både pyrolysolja och biokol av olika kvaliteter.

Intressant marknadsläge

– Det är ett mycket intressant marknadsläge just nu. Det finns ett stort behov av mer kunskap om aktörer som kan producera och de som kan tänkas använda pyrolysolja för drivmedelsproduktion eller som bränsle i kraftvärme- eller värmeverk. Längre söderut i Europa finns exempel på produktion av pyrolysolja och leveranser till förbränningsanläggningar sedan flera år. Det påstås att fler investeringar är på gång i Europa, om det stämmer är det mycket positivt, menar Pontus Friberg.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 3-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy