Alla ämnen
Bioenergi i industri

Rätt tid för Flügger att byta från olja till pelletsvärme

Till slut samverkade alla faktorer och gjorde det möjligt för Flügger att ta beslutet att ersätta 200 kubikmeter olja med pellets utan att behöva investera en enda krona. När anläggningen för pelletsvärme tas i drift till hösten sjunker dessutom energikostnaden.

Pemco bygger värmeanläggningen utanför en av Flüggers fastigheter. I projektet ingår att anlägga en kulvert för att binda ihop byggnaderna som ska värmas upp med hjälp av den nya pelletsanläggningen.
Pemco kommer att bygga en anläggning för pelletsvärme utanför en av Flüggers fastigheter. I projektet ingår att anlägga en kulvert för att binda ihop byggnaderna som ska värmas upp med hjälp av den nya pelletsanläggningen. Pemco bygger värmeanläggningen utanför en av Flüggers fastigheter. I projektet ingår att anlägga en kulvert för att binda ihop byggnaderna som ska värmas upp med hjälp av den nya pelletsanläggningen.

Flügger färg i Bollebygd har, av miljöskäl, under en längre tid undersökt möjligheten att att ta bort fossil olja för uppvärmning.

– Vi har tittat på bland annat pelletsvärme, flis och bioolja. Jag har haft ambitionen byta länge och har varit intresserad av att köpa en egen anläggning. Koncernen hade tidigare som policy att äga all utrustning själv. Men nu har vi gått över till att hyra utrustning och Pemcos lösning med färdig värme passar väldigt bra, säger Gunnar Svensson, fastighetschef på Flügger.

Ekonomiska skäl

Skälet till att bytet genomförs nu är ekonomiskt.

– Pemco erbjuder en lösning där vi inte behöver investera. De säljer färdig värme och det blir ungefär som vilken fjärrvärmeanslutning som helst. Vi kommer att behöva titta till anläggningen ett par minuter varje dag, det är allt. Pemco kommer att sköta resten, allt från investering, bygglov till övervakning och drift av pannan. Det är en bra lösning som passar oss, säger Gunnar Svensson.

Oljepriset är högre

Det nya avtalet med Pemco innebär att Flügger kommer att få en lägre energikostnad jämfört med i dag. Dessutom behöver inte Flügger investera i en ny panna, när någon av de äldre befintliga pannorna blir för gammal. I dag har företaget två oljepannor och en elpanna för att värma upp lokalerna. Det finns flera skäl till att Flügger inte har bytt bort oljan tidigare.

– Dels har oljepriset varit väldigt lågt. För ett och ett halvt år sedan var det nere på 6,40 kronor per liter och då hade det inte gått ihop ekonomiskt. I dag ligger oljepriset på cirka 8,75 kronor per liter olja, säger Gunnar Svensson.

Pemcos lösning med färdig värme passar väldigt bra, säger Gunnar Svensson, fastighetschef på Flügger.
Pemcos lösning med färdig värme passar väldigt bra, säger Gunnar Svensson, fastighetschef på Flügger. Pemcos lösning med färdig värme passar väldigt bra, säger Gunnar Svensson, fastighetschef på Flügger.

Ny panna fördröjde beslutet

– Vi fick också ett haveri på vår ena panna för några år sedan och var tvungna att köpa en ny. Det kändes inte bra att låta den nya pannan stå oanvänd. Ännu tidigare hade vi inte några erbjudanden till att byta till bioenergi, de har kommit på senare år och vi har fått flera erbjudanden med liknande lösningar.

Klimatkliv och sänkta subventioner

Stödet från Klimatklivet har gjort att Flügger kan få konkurrenskraftigt pris på värmen.

– Utan Klimatklivet hade det varit svårt att genomföra denna lösning. Subventionerna på koldioxidskatten på olja upphörde vid årsskiftet och dessa faktorer tillsammans gör att det blev intressant att genomföra bytet.

Flera leverantörer

Flügger hade flera leverantörer att välja mellan.

– Vi hade en ytterligare leverantör som hängde med in i det sista. De båda alternativen var väldigt lika. Det som avgjorde valet var att Pemco har egna pelletsfabriker. Det kändes lite säkrare. I övrigt var det två likvärdiga erbjudanden.

Långt avtal

Flügger har ett tioårigt avtal med en justering av priset i förhållande till index för pelletspris och oljepris.

– Vi har inte haft några särskilda önskemål när det gäller val av biobränsle eller teknisk utrustning. Jag har besökt några panncentraler som är byggda med samma typ av panna, från Österrike, som monteras i en panncentral i Sverige. Jag tycker det ser väldigt bra ut, säger Gunnar Svensson.

Hyr en bit mark

Pemco bygger värmeanläggningen utanför en av Flüggers fastigheter. I projektet ingår att anlägga en kulvert för att binda ihop byggnaderna som ska värmas upp med hjälp av den nya pelletsanläggningen.

– Vi hyr en bit av deras mark där vi bygger en anläggning för pelletsvärme som ska innehålla två pelletspannor på 500 kW vardera plus en oljepanna på 500 kW som reserv. Pannorna placerade inne i en container. Ett kulvertsystem binder ihop två befintliga pannrum som finns på området, säger Jonas Sörensson, säljare på Pemco Energi.

Jonas Sörensson, säljare på Pemco Energi.
Jonas Sörensson, säljare på Pemco Energi. Jonas Sörensson, säljare på Pemco Energi.

Värmecentralen och kulvertar

Projektet består av två ungefär lika stora delar, värmecentralen och kulverten.

Värmebehovet beräknas bli cirka 2 GWh per år, motsvarande omkring 400 ton pellets per år. Förutom investeringen och skötsel av anläggningen ingår även leverans av pelletsbränsle i avtalet. Clean Burn Bioenergi är leverantör av anläggningen. Pannorna kommer i sin tur från Hertz i Österrike.

– En utmaning i projektet är de relativt omfattande kulvertdragningarna som krävs både i och mellan byggnaderna. De är kostnadskrävande och det hade varit omöjligt att genomföra detta utan bidrag från Klimatklivet, säger Jonas Sörensson. Klimatklivet har bidragit till projektet med ca 40 procent av den totala investeringen.

Mer att göra

Fortfarande finns många industrier kvar att uppgradera till förnybar energi.

– Jag märker att det blir allt vanligare att vi blir kontaktade av företag som vill veta om vi kan hjälpa dem att hitta en lösning. Vi märker att det är något som är i görningen, företag har varit lite mer kontaktsökande och det är bra. Men det är många som ännu inte har kommit fram till att det är dags att uppgradera till bioenergi. Alla har inte insett att subventionerna för koldioxidskatt försvann första januari 2018, säger Jonas Sörensson.


 Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Fakta

FAKTA

Pemco Energi:
Pemco Energi är ett företag inom förnybar energi som äger och driver cirka 80 anläggningar i Sverige och Norge.

Om Flügger:
Företaget använder inte värmeenergi till processen för att tillverka färg och spackel. Processen genererar istället en mindre mängd värme som till viss del kyls bort.

Omsättning: 1,2 miljarder kronor 2017
Antal anställda: Cirka 470 personer

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy