Alla ämnen
Bränslehantering

Raumaster har levererat system för bränsle och material

Raumaster har tre olika kontrakt för KVV8-projektet, ett kontrakt med Fortum Värme och två med Andritz Energy & Environment.

Kontraktet med Fortum Värme omfattar ett system för att hantera biobränsle och ett för att kunna förse pannan med kol vid eventuella behov.

Systemet för biobränsle omfattar två transportband från piren i hamnen till såll och krosshuset, transportband och system för att fylla två bränslelager i bergrum samt utmatning från lager och transport av biobränsle från två lager till pannhuset. Hanteringssystemet för kol finns under markytan och omfattar mottagning, såll och krossning samt bandtransport till pannan.

Raumaster levererar också hanteringssystem för bottenaska inklusive transportband med start vid pannan och slut i hamnen på toppen av silor för bottenaska. I leveransen ingår även byggnation av bränslehanteringen inklusive el- och automationssystem samt installation av system för brand- och explosionsskydd. I Raumasters leverans till Andritz ingår bränslehanteringssystemet inne i pannhuset samt pneumatiskt system för hantering av botten- och flygaska. Raumasters leverans omfattar även system för hantering av sand och kalk med matning från silo till panna samt lossning från lastbil av sand, kalk och natriumbikarbonat.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy