Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Reduktionsplikt och stopp för PFAD hotar att ge högre priser och sämre klimatnytta

Den nya reduktionsplikten i kombination med stopp för en betydande del av råvaran till HVO nästa år gör situationen ansträngd för Circle K under 2019. På några års sikt kan läget förbättras men för det krävs nya investeringar i produktion av biodrivmedel.

Johan Söderberg, senior chef för drivmedel på Circle K.
Johan Söderberg, senior chef för drivmedel på Circle K. Johan Söderberg, senior chef för drivmedel på Circle K.

Circle K är sveriges största leverantör av drivmedel och även störst när det gäller leveranser av biodrivmedel. Företaget har ingen egen produktion utan förlitar sig på att andra aktörer producerar förnybara drivmedel i tillräckliga volymer.

Johan Söderberg, senior drivmedelschef på Circle K, vill vänta med tuffare krav på PFAD som råvara till HVO till dess att investeringar i ny produktion av HVO med andra råvaror kommit igång.

– Vi är alla överens om att vi ska ta oss till ett fossiloberoende 2030 och använda hållbara råvaror producerade på ett klokt sätt. Men många har missat hur verkligheten ser ut i dag. I sin iver att göra bra saker vill de som styr politiken göra för mycket på en gång. Det blir problematiskt för oss som ska lösa det, säger Johan Söderberg.

Biodrivmedel saknas

– Just i år klarar vi reduktionsplikten, men nästa år ser det svårare ut. I det värsta scenariot kommer vi i ett läge där vi inte kan få tag på tillräckligt med biodrivmedel för att uppfylla reduktionsplikten. Då tvingas vi betala straffavgifter med följd att priset ökar, klimatnyttan går ner och Sveriges konkurrenskraft minskar, förklarar Johan Söderberg.

Bristsituation på kort sikt

– Vi är det land i Europa som har kommit längst med inblandning av biodrivmedel. Sverige använder en tredjedel av världens produktion av HVO, vilket är extremt. Vad händer om något mer land skulle börja efterfråga denna produkt? På kort sikt finns för få nya produktionsanläggningar för HVO. De närmaste två till tre åren sker bara en marginell utbyggnad. Vi går nu snabbt mot en bristsituation när det gäller HVO i världen, säger Johan Söderberg.

Från restprodukt till samprodukt

Av den HVO som användes 2017 kom 39 procent från PFAD. Nu finns det ett förslag på en ny förordning, som ligger på regeringens bord för beslut, som innebär att PFAD klassas om från en restprodukt till en samprodukt. Den nya klassificeringen som samprodukt innebär att det krävs spårbarhet till plantagen samt att utsläpp av växthusgaser från hela kedjan räknas med. Syftet med omklassificeringen är dels att skydda regnskog från avverkning och dels att göra det möjligt för biodrivmedel tillverkade på närmare håll att konkurrera.

En första konsekvens av den nya förordningen som införs första juli 2019 blir att HVO tillverkad av PFAD inte kan användas i Sverige under 2019, eftersom systemen för spårbarhet inte väntas bli klara förrän 2020. Det betyder att omkring 39 procent av insatsvaran för HVO tas bort från den svenska marknaden.

Den andra konsekvensen blir att när PFAD klassas om som samprodukt sjunker koldioxidreduktionen från 90 procent  till 65 procent eftersom utsläpp från hela kedjan räknas in. HVO baserad på PFAD blir mindre värd eftersom det blir svårare att uppfylla reduktionsplikten.

Snabbstoppet för PFAD riskerar paradoxalt nog leda till att HVO baserad på certifierad palmolja kan komma att importeras istället, eftersom den blir mer attraktiv då den är spårbar och uppfyller hållbarhetskraven.

– Vi har sagt att vi inte vill använda palmolja. Generellt tycker vi att det är fel att sluta använda ett restavfall och istället börja konkurrera med palmolja som ska användas till livsmedel, menar Johan Söderberg.

Invänta kontrollstationen

– Jag tycker att det är bättre att behålla PFAD som restprodukt under en övergångsperiod, dels så att spårbarhet hinner tas fram, dels så att flera aktörer har investerat i större produktionskapacitet för HVO. Det är orimligt att göra allt på en gång. Invänta kontrollstationen första halvåret 2019 och låt Energimyndigheten göra en klok analys av läget och sätt målen efter det, säger Johan Söderberg.

Fler investeringar behövs – nu

– I grunden är Circle K positiva till reduktionsplikten. Men de närmaste två till tre åren kommer det att finnas problem. Vi ser att det finns många som planerar att bygga ut produktionen av biodrivmedel men det är få som fattat beslut att investera. Jag är lite förvånad över att inte fler har investerat. Att efterfrågan på HVO kommer att öka tycker jag är självklart. Jag är förvånad över att inte större produktion redan är igång, säger Johan Söderberg.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy