Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel i 10 år

Regeringen avser att inom kort lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Användning och produktion av hållbara biodrivmedel bidrar till att uppfylla Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och regeringens utgångspunkt är därför att nuvarande skattebefrielse bör förlängas.

Nya riktlinjer för miljöstöd

Sverige nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 december 2022. EU-kommissionen presenterade i december 2021 nya miljöstödsriktlinjer som utgör det regelverk som kommissionen tillämpar för att godkänna dessa typer av statliga stöd. Riktlinjerna innehåller många och i vissa fall komplicerade villkor, men regeringen menar att ändringarna i riktlinjerna bör stärka Sveriges möjligheter att ha kvar skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel i sin nuvarande utformning. Regeringen avser därför att lämna in en ansökan till EU-kommissionen inom kort.

Remissförslag

För att säkerställa att höginblandade biodrivmedel inte står helt utan någon form av stöd efter den 1 januari 2023 remitterades ett förslag om att införliva de höginblandade biodrivmedlen i reduktionsplikten. Remisstiden för den remitterade promemorian går ut den 14 februari 2022. Remissinstansernas svar kommer nu att beredas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy