Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Region Östergötland kritiserar EU direktiv för ensidigt fokus på elektrifiering av transporter

Region Östergötland är kritisk till EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Det framkommer av ett remissvar till EU-kommissionens förslag.

Region Östergötland anser att det finns ett behov av att främja en utbyggnad av så väl laddinfrastruktur som infrastruktur för biogas. Förslaget kritiseras för att tappa helhetsgreppet genom sitt fokus på fullständig elektrifiering av lätta transporter, skriver Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Äventyrar biogasnyttor

– Utredningen menar att flytande och gasformiga drivmedel endast har en framtid inom sjöfart och flyg, men saknar plan för utfasningen. Det är vi kritiska till. Vi tycker att övergången mellan sektorer behöver vara koordinerad. Detta för att undvika ett glapp i efterfrågan på biogas vilket skulle påverka produktionsanläggningarna negativt. Det skulle dessutom äventyra biogasens nyttor i den cirkulära bioekonomin, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland. Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Region Östergötland anser vidare att den snabba elektrifieringen av lätta transporter inte ska ske på bekostnad av andra värden och att ett systemperspektiv ska tillämpas vid utformning av styrmedel. Vinster med minskade utsläpp från förbränningsmotorer behöver vägas mot eventuella ökade utsläpp från elproduktion.

– I Region Östergötlands position om bioenergi säger vi att styrmedel inte ska främja fossil energi. Om inte elbehovet kan tillgodoses med fossilfri elproduktion utan kräver el producerad med fossilt ursprung blir det i alla fall skadliga utsläpp, säger Martin Tollén (S), 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

– Vi menar att alla fossilfria drivmedel behövs för att klara omställningen till ett fossiloberoende transportsystem 2030. Det är också något som anges i utredningen. Därför är det konstigt att slutsatsen är att det inte behövs utbyggnad av infrastrukturen för gasformiga och flytande biodrivmedel, fortsätter Martin Tollén.

Region Östergötland påtalar även riskerna med ökade kostnader för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vid en omställning till en elektrifierad eller vätgasdriven kollektivtrafik.

Infrastruktur för biogas behövs

– Det är av stor betydelse att det finns möjlighet till statliga bidrag om en skyndsam omställning ska vara möjlig. Vi vill även att de ambitiösa utvecklingsplanerna för biogassektorn, som beskrivs i biogasmarknadsutredningen, genomförs. Då kommer sannolikt även en utbyggnad gasinfrastrukturen att krävas, avslutar Julie Tran (C).

Region Östergötlands yttrande har skickats till den svenska regeringen som nu påbörjar förhandlingar med EU-kommissionen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy