Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Region Östergötland uppmanar regeringen att sätta hårt mot hårt i biodrivmedelsfrågan

Region Östergötland ökar nu trycket för att Sverige ska fortsätta subventionera grödebaserade biodrivmedel. I ett brev till regeringen understryker företrädare för regionen, tillsammans med flera östgötska offentliga och privata aktörer, att biodrivmedlen är mycket viktiga för att kunna fasa ut fossila bränslen.

Region Östergötland, sju östgötska kommuner och ett antal offentliga och privata organisationer och företag i länet vill att regeringen meddelar EU-kommissionen att Sverige även i fortsättningen kommer att subventionera grödobaserade drivmedel. Totalt 25 personer står bakom att öka trycket i biodrivmedelsfrågan, bland annat Lars Stjernqvist (S) kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Charlotte Elander vd för Energifabriken, Sofia Melander vd för Östgötatrafiken och Niclas Bergqvist, regionchef för GDL Transport. Se det bifogade brevet för fler namn.

Fortsätt subventionera biodrivmedel

– Vi uppskattar regeringens arbete i frågan och vet att de varit tydliga mot EU-kommissionen. Nu anser vi att regeringen måste löpa linan ut och sätta hårt mot hårt. Ett sätt att göra det vore att anmäla till EU-kommissionen att Sverige avser att fortsätta subventionera biodrivmedel redan innan det nya ramverket är beslutat. Sverige har andra förutsättningar och kan på ett hållbart sätt bidra till klimatomställningen genom grödebaserade drivmedel, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland. Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Grödebaserade drivmedel viktiga

Bakgrunden till de östgötska aktörernas agerande är att EU har föreslagit att riktlinjerna för statsstödsregler ska förlängas till och med 2022, men att statligt stöd för grödebaserade (i EU-sammanhang benämnt livsmedelsbaserade) biobränslen ska tas bort 2020. De östgötska aktörerna påpekar att dessa drivmedel är en mycket viktig del av den förnybara bränslemix som behövs för att fasa ut fossila bränslen i tillräcklig omfattning för att uppnå de klimatmål som har satts i Östergötland.

Behövs för att klara klimatmålen

Östergötland har många framgångsrika företag i biodrivmedelssektorn, en stark jordbrukssektor och många företag, kommuner och organisationer med ambitiösa klimatmål. Region Östergötland har till exempel ett mål om att vara klimatneutrala 2020.
– Östergötlands samlade aktörer är eniga. För att klara våra ambitiösa klimatmål krävs en ökad produktion och en långsiktigt säkrad tillgång på biodrivmedel, och att nuvarande förnybara bränslealternativ fortsatt kan användas, säger Julie Tran.

Läs brevet från Region Östergötland

 

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy