Alla ämnen
Skogsbränsle

Regionalt skogsprogram för Jämtlands län 2020–2030 på remiss

I Jämtlands län pågår arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram. Arbetet görs i samarbete med en rad aktörer och nu finns programmet ute på remiss till och med 2 november 2020.

Visionen för programmet är ”Skogen- det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela Jämtlands län samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Det regionala skogsprogrammet är framtaget tillsammans med företag, ideella organisationer, politiker, kommuner och myndigheter. Arbetet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.

Jämtlands län är Sveriges tredje största skogslän sett till ytan. Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart skogsbruk är av stor betydelse för ett hållbart samhälle och utvecklingen av Jämtlands län. Skogsbruket, tillsammans med vidareförädling av skogsråvaror, är en av länets viktigaste näringar. Inget annat län har en så hög andel inom skogsbruk av den totala sysselsättningen som vårt län har. I Jämtlands län är skogen även viktig för såväl rennäring som turism och rekreation.

Hur ser skogsnäringen ut 2030?

En beskrivande målbild för skogen i länet 2030 är en ledstjärna i arbetet. Siktet är inställt på att bli bäst på att implementera och få fram produkter som baseras på skogens råvaror. Skogsbruket 2030 ska vara jämställt, vi ska ha en attraktiv arbetsmarknad med en god kompetensförsörjning och skogen ska bidra till god livskvalitet.

Länet ska ha ett aktivt och hållbart brukande av vår största naturresurs, skogen. Målet är att öka biomassaproduktionen, bevara biologisk mångfald, ha goda förutsättningar för renskötsel, friluftsliv samt andra former av brukande och nyttjande av skogen.

Vidareförädling av produkterna och ett ökat företagande genom mångbruk av skogen kan skapa fler arbetstillfällen och möjlighet att nyttja skogen på nya och innovativa sätt. Genom att se och nyttja skogen som en av Jämtlands läns styrkor kan vi stärka utvecklingen av landsbygderna runt om i länet.

Regionalt och nationellt skogsprogram

2018 fastställde regeringen ett nationellt skogsprogram. De regionala programmen tar avstamp från det och är tillsammans viktiga för att nå målen. Som ett ramverk till det regionala skogsprogrammet finns hållbarhetsmålen Agenda 2030 och Sveriges miljömål där bland annat målet Levande skogar ingår.

Läs mer om Regionala skogsprogrammet på Länsstyrelsens webbplats. Remissen med tillhörande dokument hittar du på sidan Remisser och yttranden.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy