Alla ämnen
Opinion & debatt

Rejäl ökning av pellets och flis i Danmark gynnar trädbränslebranschen

Under den senaste tiden har det talats om tonen i sociala media. När jag var barn kom ibland frågan: Och var fick du luft ifrån? Den som sa det tyckte att jag avbrutit eller kommit med en högst obefogad kommentar. Det var säkert sant, men egentligen är ju själva frågan en mycket bra fråga. Var får vi vår luft ifrån?

Genom fotosyntesen tar de gröna växterna upp koldioxid från luften och på så sätt får vi syresatt luft som vi kan andas. Jag tänkte på det när jag läste en konversation på Twitter mellan WWFs energiexpert i Bryssel och den som ansvarar för EU-frågor på Finska Bioenergiföreningen. Där tjänstemannen hos WWF ansåg att det var minst lika illa att elda trä som att elda kol och att det var befängt av bioenergiföreningen att fråga hur mycket kol som kolgruvor tar upp den närmsta tiden.

Att använda fossila bränslen ökar mängden koldioxiden i luften. Används istället träd eller annan växtlighet frigörs bara den koldioxid som ändå återgår till luften vid förmultning. Om detta måste vi berätta, igen och igen och igen.

Framtiden kräver förnybart. Biobränslen och trädbränslen är och kommer att vara avgörande för en bra energiförsörjning i Sverige och i världen. Det finns mycket trädbränslen och genom ett aktivt skogsbruk kan potentialen öka ännu mer. Det finns alla möjligheter för Sverige att bli fossilfritt och att världen ska bli en blomstrande bioekonomi. Men det kommer att innebära förändringar och jag förstår att frustrerade uppsagda kolgruvearbetare röstar på någon som vill göra USA ”great again”.

Förändring är ofta svårt men lika ofta också spännande. Som Sven nämnde i vår senaste krönika var Trädbränsleföreningen till Danmark. Vi besökte energiföretaget DONG, tidigare en förkortning för dansk olje och naturgas. Nu investerar de i förnybart och kommer att öka användning av flis och pellets rejält. Andelen förnybar värmeproduktion kommer år 2020 vara hela 61 procent. Det gynnar både trädbränslebranschen och bioekonomin.

Omställning kommer innebära delvis nya jobb och nya arbetsgivare. Eller kanske nya namn på gamla företag? Vi måste berätta om fotosyntesen, vårt hållbara skogsbruk och fördelarna med trädbränsle och bioekonomi så att alla förstår. Redan i dag sker flera olika konkreta investeringar där nya jobb skapas. Det ger mig framtidstro och optimism. Dessutom pågår fler bra politiska processer. Föreningen ser till exempel att regeringens arbete med ett nationellt skogsprogram är positivt. Programmets vision är att ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. En utmärkt vision och i allra högsta grad av intresse för Trädbränsleföreningen.

Gå gärna ut i midvintermörkret och sprid ljus. Börja med att berätta för alla ni känner om fotosyntesen.


Svenska Trädbränsleföreningen
Karin Vestlund Ekerby, kanslichef
Telefon: 08 – 787 57 72, karin.vestlund.ekerby@skogsagarna.lrf.se


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy