Alla ämnen
Biokraft

Rekordår för Karlstads Energi

Karlstads Energi redovisar ett rekordresultat för 2021. Samtidigt noterar bolagets elhandelsverksamhet det största underskottet hittills.

– Vår förändringsresa börjar visa sig i resultatet. Men vi har många utmaningar kvar att hantera, inte minst på elhandelssidan, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi i ett pressmeddelande.

Totalt redovisar Karlstads Energi ett rörelseresultat på 140 miljoner kronor för 2021. Störst del i resultat har fjärrvärmeverksamheten vars överskott blev 142 miljoner kronor, det bästa resultatet i fjärrvärmens långa historia.

Överskott med 23 miljoner kronor

– Det kan jämföras med 2020 då fjärrvärmen gjorde ett överskott på 23 miljoner kronor. Skillnaden är att 2021 bjöd på en ordentlig vinter, vilket kraftigt ökade våra leveranser. Dessutom gynnades fjärrvärmen av de mycket höga elpriserna under andra halvan av året eftersom vi både producerar förnybar el och värme i våra kraftvärmeverk på Heden, berättar Erik Kornfeld som också påpekar att bolagets effektiviseringsarbete påverkat resultatet positivt.

Underskott på elhandeln

Karlstads Energis elhandel gynnades inte av de höga elpriserna, tvärt om. Elhandeln redovisar ett underskott på knappt 15 miljoner kronor för 2021.

– I och med att det var kallare än normalt i början och slutet av året förbrukade våra kunder mer el än vad vi prissäkrat i förväg. Det innebär att vi fick köpa in extra volymer till ett betydligt högre pris än vad vi säljer elen för. Dessutom slog höga profilkostnader hårt mot resultatet. För att möta dessa utmaningar har vi avsatt mer resurser till elhandeln under 2022, säger Erik Kornfeld.

Bygger ut fjärrkylanätet

Rekordresultatet gör att Karlstads Energi står väl rustat att möta en energimarknad i snabb förändring.

– Under 2022 påbörjar vi utbyggnaden av ett fjärrkylanät i centrala Karlstad. En viktig hållbarhetssatsning som bidrar till att sänka våra kunders miljöpåverkan då vi kan producera kylan mer resurseffektivt jämfört med konventionella kylmaskiner, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy