Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Rekordhög användning – nästan var fjärde liter diesel är nu biodiesel

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden biodiesel. Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB. Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförklaring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel.

– Den omfattande användningen av biodiesel och andra biodrivmedel minskar kraftigt utsläppen av växthusgaser från den svenska trafiken. Vi har redan idag kommit en bra bit på väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige, ett mål som våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Vad vi nu behöver är ytterligare klarhet om de långsiktiga skattevillkoren för biodrivmedel, så att vi kan få igång investeringar i ökad svensk produktion. Vi behöver utveckla och demonstrera ny teknik för att göra biodiesel även av andra skogsråvaror än tallolja, som är en begränsad resurs.

Ökningen under första halvåret gäller i första hand HVO-diesel, men också FAME-diesel har ökat på marknaden. HVO tillverkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som tallolja från skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. FAME utgörs nästan uteslutande av rapsdiesel, RME, som tillverkas av oljeväxten raps. Biodieseln finns dels som rent biodieselbränsle, HVO100 och B100, dels som inblandning i fossil diesel. HVO kan blandas i relativt höga andelar i den vanliga dieseln och flera av drivmedelsföretagen erbjuder nu diesel med hög andel HVO. Många åkerier och bussbolag har under de senaste åren gjort stora satsningar på biodiesel.

Sverige ligger tillsammans med Finland i toppen i Europa när det gäller att introducera biodrivmedel. De flesta av EU:s medlemsländer ligger långt från målet 10 procent förnybara drivmedel 2020.

Pressmeddelande från Svebio 14 september 2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy