Alla ämnen
Biovärme

Rekordresultat för fjärrvärmen – men fortsatt tufft för elhandeln

Rekordresultat för fjärrvärmen – men fortsatt tufft för elhandeln
Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi

De höga elpriserna slog olika mot Karlstads Energis verksamheter under 2022.
- De höga elpriserna har inte varit bra för vår elhandel. Däremot har fjärrvärmen gynnats vilket kommit fjärrvärmekunderna till del i form av låga prisökningar, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Totalt redovisar Karlstads Energi ett rörelseresultat på 217 miljoner kronor för 2022, det bästa i bolagets historia. Merparten av resultatet står fjärrvärmeverksamheten för. De höga elpriserna har inneburit att bolagets intäkter för den el som produceras i kraftvärmeverken vid Hedenverket har ökat kraftigt.

– Överskottet har kommit Karlstadsborna till del i och med att vi endast höjde fjärrvärmepriset med en procent 1 januari 2023, trots att kostnaderna i verksamheten ökat betydligt mer än så. Överskottet kan även användas i andra delar av kommunen, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Under 2022 investerade bolaget drygt 54 miljoner kronor, merparten inom fjärrvärmeverksamheten.

– Ett stabilt överskott är en förutsättning för att vi långsiktigt ska klara de investeringar som krävs. Det ger oss även bättre förutsättningar att långsiktigt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris till Karlstadsborna, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.

Totalt producerade Karlstads Energi 166 GWh förnybar el under 2022 vilket nästan motsvarar elanvändningen för alla eluppvärmda villor i kommunen. Bolagets producerade el har även bidragit till att hålla ned elpriset under energikrisen.

Elhandeln noterade stort underskott

De höga elpriserna har däremot inte gynnat Karlstads Energis elhandel – tvärtom. Verksamheten noterar för andra året i rad ett underskott, minus 29 miljoner kronor för 2022.

– Den största förklaringen till underskottet är att vi som elhandlare inte kan säkra våra fasta avtal fullt ut. När elpriserna svänger så mycket som de gjorde 2022 blir våra fasta avtal en minusaffär. Nu har vi sett över vår prissättning så att vi åter kan erbjuda fasta avtal som är långsiktigt hållbara, både för kunderna och för oss som elleverantör, säger Erik Kornfeld.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy