Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Renfuels pilotanläggning byggs på Nordic Paper i Bäckhammar

RenFuel har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, lignol, som kan ersätta fossil olja och användas som råvara i tillverkningen av förnybar bensin och diesel. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka.

Renfuels pilotanläggning, för att producera drivmedel av lignin, byggs i anslutning till Nordic Paper Bäckhammar.
Renfuels pilotanläggning, för att producera drivmedel av lignin, byggs i anslutning till Nordic Paper Bäckhammar.

– Vår produkt lignol är nyckeln till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Det känns mycket glädjande att äntligen kunna testa produkten i större skala tack vare samarbetet med Nordic Paper och finansieringen från Energimyndigheten, säger Sven Löchen, vd för RenFuel.

Större produktion

Faller pilotprojektet väl ut väntar lignolproduktion i stor skala för att möta efterfrågan på den snabbt växande marknaden för biodrivmedel. Lignol kan i närtid minska beroendet av fossil olja och är ett realistiskt sätt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

– Pappers- och massaindustrin är en viktig länk i bioekonomin. Genom ett sådant här samarbete kan vi på ett konkret sätt bidra till den framväxande fossilfria framtiden. Det känns oerhört positivt, säger Per Bjurbom, vd för Nordic Paper.

Raffinaderi viktig länk

En annan viktig länk i kedjan är att det finns raffinaderier som har möjlighet att producera diesel och bensin från lignol. Preem har sedan 2010 gradvis ställt om sin tillverkning mot förnybara drivmedel genom att byta ut fossil olja mot förnybara råvaror som tallolja.

– Preem välkomnar RenFuel och Nordic Papers initiativ. En stor utmaning i Sveriges omställning mot ett fossiloberoende är tillgången på hållbara råvaror. Restprodukter från svensk skogsindustri, som lignin, uppfyller mer än väl våra krav på råvarans hållbarhet och lignin finns dessutom tillgängligt i stora volymer. Vi ser fram emot att ta den första volymen lignol genom våra raffinaderier och tillverka framtidens förnybara bensin och diesel, säger Petter Holland, vd för Preem.

I linje med strategisk prioritering

– RenFuels pilotprojekt ligger i linje med Energimyndighetens strategiska prioriteringar inom förnybara drivmedel och kompletterar de forskningsprogram vi nyligen startat kring biodrivmedel, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

Text: Malin Hildén, Paper Province


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy