Alla ämnen
Skogsbränsle

Riktigt bra resultat av Sveaskogs hänsynsinventering 2017

Syftet med hänsynsinventeringen är att följa upp målet att Sveaskogs skogsbruk i 99 fall av hundra inte ska ha stor miljöpåverkan. Resultatet visar att vi ligger mycket bra till på de flesta faktorer som ingår i inventeringen. Ett förbättringsområde finns och det är blöta hänsynskrävande biotoper vilket vi nu kommer att arbeta fokuserat för att förbättra.

– När det gäller de blöta hänsynskrävande biotoper är det viktigt att påpeka att det rör sig om avgränsningsfrågor, säger Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman som håller i hänsynsinventeringen. Vi är duktiga på att upptäcka och ta hänsyn till dessa typer av miljöer, dvs sumpskogar, källor och surdråg. Vad det handlar om är att avgränsningen av dessa fuktiga biotoper inte alltid är tillräcklig.

Liksom tidigare år har inventerare från Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag besökt nästan 300 slumpvist utvalda hyggen från år 2016. Förutom att göra en allmän bedömning och beskrivning av avverkningarna har de digitaliserat alla lämnade ytor, kulturmiljöer och körskador.

Även antalet naturvärdes- och utvecklingsträd har räknats för att bedöma 10-trädsregeln. Allt har beskrivits och betygssatts utifrån om det skett någon större miljöpåverkan.

– Att vi genomför hänsynsinventeringen varje år visar att vi tar frågan om hänsyn i samband med avverkning på stort allvar, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Det är inte bara viktigt för att kunna redovisa hur vi ligger till, det är minst lika viktigt att vi kan lära av resultatet och bli ännu bättre på det vi gör.

Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Fotograf: Fredrik Persson
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Fotograf: Fredrik Persson Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Fotograf: Fredrik Persson

Ur resultatet framgår att Sveaskog överlag gör ett bra jobb vad gäller naturhänsyn. Alla, förutom de redan nämnda blöta hänsynskrävande biotoperna, ligger på nivåer över 90 procent varav merparten över 95 procent.

– Att anta ett mål på att klara av 99 fall av 100 är naturligtvis en väldigt hög ambition, säger Peter Bergman. Nu är vi på god väg och har i delar av landet bevisat att det är fullt möjligt!

Fakta om Sveaskogs hänsynsinventering

Sveaskog har som ett miljömål att 99 procent av alla åtgärder i samband med avverkning ska genomföras utan stor påverkan på miljövärden. För att följa upp hur bolaget ligger till i förhållande till miljömålet så utförs varje år en hänsynsinventering där cirka 300 föryngringsytor besöks. Inventeringarna utförs framför allt av Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag. Med stöd av resultaten kan Sveaskog identifiera förbättringsområden, vilket kan ligga till grund för utbildningssatsningar och andra åtgärder.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy