Alla ämnen
Biovärme

Rindi Syd blir Solör Bioenergi Syd

Nu står det klart att Rindi, med fjärrvärmeanläggningar i Hörby, Höör, Sjöbo och Tomelilla, byter namn till Solör Bioenergi Syd AB. Genom namnbytet stärks Solör Bioenergis varumärke på den svenska energimarknaden. Kunderna på orterna kommer även i fortsättningen att få levererad fjärrvärme med hög kvalitet.

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på drygt fyrtio orter i Sverige och har ägt Rindi sedan 2014. Flera av dem finns i Skåne där de levererar färdig värme, ånga och el till kommuninvånare och industrier.

Idag förser anläggningarna i Hörby, Höör, Sjöbo och Tomelilla fjärrvärme till villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Tack vare valet av biobaserad energi minskas de fossila koldioxidutsläppen i orterna med 30 000 ton/år.

– Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter. Restprodukten som blir i form av aska hanteras och återförs till skogen, säger Flemming Rasmussen, regionchef Syd på Solör Bioenergi.

Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin så som, grenar och sågspån.

– Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och vi ser en allt större efterfrågan på förnyelsebar energi, säger Flemming.

Rindi blir Solör Bioenergi på flera orter

Fjärrvärmeanläggningen i Vadstena byter namn till Solör Bioenergi Öst AB. Idag förser anläggningen i Vadstena fjärrvärme till villor, flerfamiljshus, industrier och annan verksamhet. Tack vare valet av biobaserad energi minskas de fossila koldioxidutsläppen i Vadstena vilket bidrar till en renare miljö.

– Miljöfördelarna är stora med att producera värme centralt i en gemensam panna istället för att varje hus ska ha sin egen. Med effektiv förbränning och låga utsläpp är växthuseffekten minimal, säger Jan Lindkvist, regionchef Öst på Solör Bioenergi. Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och vi ser en allt större efterfrågan på förnyelsebar energi, säger Jan.

Nu står det klart att Rindi, som driver fjärrvärmeanläggningen i Vadstena, byter namn till Solör Bioenergi Öst AB
Rindi, som driver fjärrvärmeanläggningen i Vadstena, byter namn till Solör Bioenergi Öst AB Nu står det klart att Rindi, som driver fjärrvärmeanläggningen i Vadstena, byter namn till Solör Bioenergi Öst AB

Fakta

Om Solör

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme. Vår kärnverksamhet är fjärrvärme, energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca-impregnerat trä, produktion av ånga och el samt produktion av biobränslen i form av briketter och flis.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy