Alla ämnen
Bioenergi i industri

Riskhantering vid energileverans: Vem har kontroll över en energianläggning om industrin hamnar på obestånd?

Hur ser riskerna ut för en energileverantör som investerar i en ny energianläggning vid en industri för att leverera värme eller processånga till den samma?

Vilka fallgropar finns och vad går att göra för en bättre riskhantering för en aktör som levererar ånga eller värme till ett industriföretag som kan komma att flytta eller hamna på obestånd. Bioenergi har försökt ta reda på svaren.

Anläggningen på bilden är ett exempel på en flyttbar anläggning. Utrustning som bränslesilo, ångpanna och rökgasrening har lyfts på plats på en betongplatta på kundens område.
Anläggningen på bilden är ett exempel på en flyttbar anläggning. Utrustning som bränslesilo, ångpanna och rökgasrening lyfts på plats på en betongplatta på kundens område. Anläggningen på bilden är ett exempel på en flyttbar anläggning. Utrustning som bränslesilo, ångpanna och rökgasrening har lyfts på plats på en betongplatta på kundens område.

Det är inte ovanligt att en industri som står inför beslutet att byta från fossilt bränsle till biobränsle tvekar att genomföra investeringen. I första hand går investeringar till kärnverksamheten. Energiförsörjningen ses som en stödfunktion och kommer i andra hand. Dessutom kan biobränsle vara ett mer komplicerat bränsle än olja. En vanlig lösning är att leverantören av energianläggningen erbjuder sig att stå för investeringen, drift och underhåll och kanske även leverans av bränslet. Industrin köper värme eller ånga och leverantören både finansierar investeringen och ansvarar för att allt fungerar. Oftast är detta en bra lösning för båda parter.

Oväntade förändringar

Men vad händer med en energianläggning om kunden väljer att flytta verksamheten, lägga ner eller hamnar på obestånd. Förlorar leverantören anläggningen om det värsta händer och kunden går i konkurs eller kan leverantören flytta en anläggning? Bioenergi har talat mer flera aktörer och sammanfattar de viktigaste råden.

Säkra byggnadens uppvärmning

Det är möjligt att flytta anläggningen, men det beror på och det gäller att göra rätt. Om det är en byggnad som värms upp med ett enda uppvärmningssystemet kan inte leverantören ta med sig uppvärmningssystemet om kunden går i konkurs, eftersom byggnaden riskerar att bli frostskadad. Det är inte heller möjligt att i efterhand ersätta till exempel ett pelletsvärmesystem med ett enklare värmesystem, som exempelvis en elpanna.

Behåll gammal anläggning

Om den gamla oljepannan står kvar efter bränslebytet är läget bättre. Oljepannan behöver inte ens fungera, eftersom det inte är värmeleverantörens ansvar. Om det finns en alternativ uppvärmningsmetod installerad på plats, då kan värmeleverantören ta bort sin anläggning.

Det ligger också i industrins intresse att behålla den gamla energianläggningen som reserv om verksamheten förändras eller om den nya anläggningen inte fungerar som planerat. Det ger ökad flexibilitet och minskad risk för båda parter.

Separat enhet

Men det räcker inte att det finns en reservanläggning. Ytterligare ett villkor måste vara uppfyllt för att kunna flytta på en anläggning. Om energianläggningen är fast installerad räknas den som en del av fastigheten och då får leverantören får inte montera ner utrustningen. Villkoret för att kunna flytta energianläggning är att den placeras i en separerat byggnad eller i en container. Slutsatsen är att det måste finnas en alternativ uppvärmningsmetod och energianläggningen ska vara placerad i en separat byggnad eller container som på ett enkelt sätt kan kopplas ifrån.

Processindustrier

Läget är också bättre om kunden är en tillverkande industri med en process som ska försörjas med värme eller ånga. I detta fall kan leverantören flytta med anläggningen, eftersom den inte behövs för att hålla lokalen varm. Om anläggningen också ska fungera för att hålla lokalen varm är det klokt att från början se till att det finns en mindre alternativ värmeanläggning som kan värma lokalen om industrin flyttar produktionen, stänger ner under en period eller om företaget går i konkurs. Med en alternativ värmeanläggning kan leverantören flytta sin anläggning för processenergi, under förutsättning att den är placerad i en separat byggnad.

Riskhantering

Energileverantören behöver göra en riskhantering för varje fall och planera för att hantera risken att bli av med anläggningen om fastighetsägaren eller industriföretaget hamnar på obestånd.

En leverantör med många kunder är naturligtvis mindre känslig för om en kund lägger ner.

Dessutom kan problemet vara övergående i många fall. Normalt sett kommer en ny aktör att ta över och använda fastigheten efter ett tag men övergången medför en tid med förlorad intäkt som kan vara tuff för en leverantör med små marginaler.

 


  • Har du synpunkter på artikeln eller andra erfarenheter som du vill dela med dig av i denna fråga,
    hör av dig till redaktionen via e-post, anders.haaker@bioenergitidningen.se eller telefon, 08-441 70 95

Fakta

Fakta

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy