Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Rotterdam trolig plats för Nestes nästa raffinaderi för förnybara produkter

I mars 2020 meddelade Neste sin intention om att öka produktionskapaciteten av förnybara produkter i Europa, i enlighet med företagets strategi. Företaget har nu genomfört en noggrann studiefas och undersökt de två eventuella platserna Borgå i Finland och Rotterdam i Nederländerna. Neste har idag anläggningar på båda dessa platser och de har båda flera fördelar, men kostnadsskillnader mellan dem talar tydligt till Rotterdams fördel.

– Jag uppskattar den öppna dialog vi har haft med myndigheterna i både Finland och Nederländerna under hela studien. Vi har upplevt att det funnits ett konstruktivt förhållningssätt till processen och till att hitta den bästa lösningen för vår framtida tillväxt”, säger Peter Vanacker, koncernchef och vd på Neste.

Ett av Nestes raffinaderier.
Ett av Nestes raffinaderier. Ett av Nestes raffinaderier.

Lägre kostnader

– Utifrån de ingående studier och beräkningar som gjorts är de övergripande kostnaderna avsevärt lägre i Rotterdam. Till grund för vårt beslut ligger en vilja att säkerställa Nestes framtida konkurrenskraft samt det fortsatta genomförandet av vår strategi för tillväxt av förnybara produkter, fortsätter Vanacker.

Kriterierna som låg till grund för valet av plats för ett nytt raffinaderi innefattar Nestes nuvarande marknader och gällande regleringar i de respektive länderna samt hur dessa kommer påverka marknadstillväxt, inköpsmöjligheter för råmaterial, kostnader för investeringar och verksamhet, infrastruktur och möjligheterna till lägre koldioxidavtryck, samt lokala synergier och incitament.

Närhet till marknader och råvara

De viktigaste aspekterna för skillnaden i kostnad för de två platserna är logistikkostnader, platsspecifika konstruktionskostnader och tillgängligheten på väte med låga utsläpp. Förutom detta är Borgå en mer komplex anläggning, vilket bidrar till en högre risknivå vid implementering och längre konstruktionstider. Rotterdam har å sin sida en fördel i sin närhet till nya marknader för områden som förnybart flyg och förnybara polymerer och kemikalier. Rotterdam erbjuder även en närhet till råmaterialkällor.

Beslut inom ett år

Nestes målsättning är att styrelsen ska kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut för ett raffinaderi mot slutet av 2021 eller i början av 2022. Företaget kommer oberoende av detta att göra stora investeringar i Finland, och särskilt i Borgå, vilket drivs av deras åtagande om att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Finland är, och kommer fortsätta vara, företagets nav för forskning, utveckling och innovation, och Neste fortsätter att investera i framtida teknik för bland annat nya råmaterial.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy