Alla ämnen
Pellets

Så fungerar Kährs nya pelletsfabrik

Bioenergi fick en intervju med Jan Oskarsson som är driftchef på Kährs nya pelletsfabrik. Här beskriver han pelletsfabriken och erfarenheterna från driftsättning och första årets produktion med upp till 40 procent ek och andra hårda träslag som råvara.

Janne_Oskarsson
– Kährs har en särskild lastbil som transporterar pellets till ett tält i hamnen i Kalmar. Lastbilens flak har ett så kallat moving floor som lossar pellets på ett skonsamt sätt, säger Jan Oskarsson, driftchef på pelletsfabriken.

– När jag anställdes i augusti 2018 var bygget av pelletsfabriken i full gång. Byggnaden höll på att uppföras och pressarna stod på plats, men inga transportörer var installerade.

Tidspress för produktionsstart

Det fanns mål att fabriken skulle vara klar till årsskiftet 2018/2019. Alla restprodukter från Kährs golvproduktion hade tidigare gått till en träpulverfabrik och sålts till ett energibolag i trakten.

– Men från årsskiftet 2018/2019 behövde vi själva ta hand om allt material. Det var en tydlig tidspress för att klara detta, säger Jan Oskarsson.

Jan Oskarsson
Jan Oskarsson, driftchef på Kährs nya pelletsfabrik.

Säkerhetsavstånd

Pelletsfabriken ligger inne på Kährs fabriksområde. Platsen valdes dels för att få ett ordentligt säkerhetsavstånd till golvfabriken och dels för att få till en bra logistik för att med lastbil transportera den färdiga pelletsen.

Spån och annat material från golvfabriken förflyttas via utsug från ett antal punkter. Spån samlas med skraptransportörer och en lång bandtransportör i form av en tub. Det är Bulkteknik som har levererat tubtransportören och alla skraptransportörer.

Råvarusilo

All råvara samlas i en silo som Saxwerk har levererat. Den rymmer 540 kubikmeter.

– Men vi utnyttjar knappt 450 kubikmeter. Vi blir försiktiga när silon börjar bli full. Vi behöver ha en marginal för att kunna ta emot råvara om vi får ett stopp i pelletsfabriken. Om vi inte kan ta emot material stannar delar av produktionen i golvfabriken ganska fort. Det tar ungefär tolv timmar, om golvfabriken går för fullt, att fylla silon från helt tom till helt full. Det är den tid vi maximalt har för att lösa problem som kan uppstå i pelletsfabriken, säger Janne Oskarsson.

Driftstart med viss fördröjning

Planen var att pelletsfabriken skulle varit i drift vid årsskiftet, men det tog lite längre tid.

– I slutet av februari 2019 gjorde vi vår första pellets. Efter det fram till full drift i maj, löpte driftsättningen på otroligt bra. I maj kunde vi använda allt spån till pellets, och köra obemannad drift nattetid, säger Jan Oskarsson.

Ekman & Co sköter logistiken

Kährs säljer sin pellets via Ekman & Co till den danska marknaden. Ekman & Co tog även hand om allt spån innan pelletsproduktionen var i full drift.

– Ekman har verkligen ställt upp och hjälpt oss med logistiken. Det var givetvis mycket jobb med att lasta och transportera oförädlad råvara när vi producerar 1 000 ton spån i veckan, säger Jan Oskarsson.

40 000 ton pellets per år

Pelletsfabriken är i produktion varje vecka från 16.00 på söndag till 16.00 på fredag. Det ger en produktionskapacitet på 40 000 ton per år. Med längre drifttid eller en fjärde pelletspress skulle produktionen kunna öka till 60 000 ton per år. Det egna materialet räcker till en årsproduktion på 40 000 ton. Under 2019 kom produktionen upp i cirka 28 000 ton pellets.

Kahrs Pellets factory
Pelletsfabriken är dimensionerad för att använda 60 procent tall och 40 procent ek och andra hårda träslag. Utrustningen består av en kombination av begagnade komponenter från en nedlagd pelletsfabrik i Storuman och ny utrustning.

Extra fukt till råvaran

Allt råmaterial sugs genom en hammarkvarn till ett transportfilter. Därifrån matas det med skruvar direkt vidare till en mixer där det befuktas och får 15-30 minuters uppehållstid innan det faller ner till pelletspressarnas doserskruvar. Råvaran har oftast fem–sex procent fukthalt vilket är för torrt för att pressas. Materialet behöver vara nio–tolv procent beroende på träslag och status på pressarna.

Vi har en grovkvarn från Andritz Fransson för att kunna ta in en del material med grövre dimensioner, säger Jan Oskarsson.

Begagnade pressar

Pelletpressarna är begagnade CPM-pressar från den nedlagda pelletsfabriken i Storuman. Pelletskylaren tillverkad av Bühler kommer även den från Storuman. Från kylaren går pelletsen vidare med en bandtransportör till pelletslagret som består av tre silor från Akron som totalt rymmer 300 kubikmeter.

Transport till hamnen

En lastbil transporterar pellets till ett tält i hamnen i Kalmar. Lastbilens flak har ett så kallat moving floor som lossar pellets på ett skonsamt sätt. Fartyg som kan ta mellan 1 000 till 5 000 ton lastas med pellets. Lastningen utförs av Kalmar Hamn.

Hårda träslag

Kährs råvara består till omkring 40 procent av hårda träslag vilket är ovanligt i Sverige. Pelletsfabriken och golvfabriken är tätt integrerade. Hur har det fungerat under första året? Pelletsanläggningen är dimensionerad för 60 procent tall och 40 procent ek eller annat hårt trä med en variation på tio procent. I verkligheten är variationerna större.

– Vi har lärt oss att ha nära kommunikation med golvfabriken för att förstå hur de arbetar och ser till att vara förberedda på vilken råvara som är på väg till pelletsfabriken. Golvfabriken har också lärt sig vilka behov vi har och hur en förändrad produktion i golvfabriken påverkar pelletsproduktionen, säger Jan Oskarsson.

Klarar alla blandningar

– Vi klarar alla blandningar av tall och hårt trä om vi är förberedda på det, men alla blandningar är inte att rekommendera. Tidvis får vi 100 procent tall och det klarar vi genom att sänka kapaciteten. Vi kan också få in nästan 100 procent ek och vi kan göra bra pellets av ek, men kapaciteten sjunker kraftigt och pelletspressarnas energiförbrukning/ton blir hög. Det fungerar bäst att ligga kring en mix mellan 40 och 60 procent, säger Jan Oskarsson.

Av de 40 procent som vi kallar hårt trä är 90 procent ek. De andra tio procenten består av tio andra hårda träslag som används som ytskikt i trägolven. Golvfabriken är uppbyggd så att ett träslag körs åt gången.

– Även om vi bara kör 0,3 procent valnöt per år så innebär det att vid tre tillfällen per år får vi bara valnöt och tall till pelletsfabriken under ett antal timmar. Vår erfarenheter är att de flesta hårda träslag beter sig på ett liknande sätt som ek. Men färgen på pelletsen blir lite mörkare om vi använder valnöt som råvara och en del andra träslag blir lite rödare. Lönn och bok har vi haft lite knepigare med. Men jag körde bok i går och det gick bra, säger Jan Oskarsson.

Förbättringspotential

Även om fabriken fungerar mycket bra i stort finns det några delar som kan förbättras.

Det skulle underlätta med ytterligare en silo där vi kan lagra mjukt trä för att kunna styra blandningen bättre, säger Jan Oskarsson.

98 procent tillgänglighet

– När det gäller att återanvända begagnad utrustning är erfarenheten att pelletspressarna och kylarna har fungerat mycket bra. De gamla transportörerna har krånglat en aning. Men jag kanske inte ska klaga för mycket eftersom vi ligger på en tillgänglighet på över 98 procent totalt och på 100 procent vissa månader, säger Jan Oskarsson.

Obemannad drift nattetid

Styrningen av anläggningen har designats av Logiksystem i Skövde. Två personer sköter pelletsproduktionen på dagtid. Nattetid går pelletsproduktionen obemannad. Men Kährs underhållspersonal ser till anläggningen ungefär var fjärde timme under nätter och söndagar.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy