Alla ämnen
Pellets

Så här produceras pellets på Loarp Energi

Petter Krantz och Jörgen Mannheimer beskriver de tekniska lösningarna på Loarps pelletsfabrik från råvaruintag till utlastning av färdig pellets.

Loarp Energi har installerat ett system som återvinner överskottsvärme från torken, vilket kan spara ungefär 30 procent av energiåtgången i torken.
Loarp Energi har installerat ett system som återvinner överskottsvärme från torken, vilket kan spara ungefär 30 procent av energiåtgången i torken. Foto: Loarp Energi Loarp Energi har installerat ett system som återvinner överskottsvärme från torken, vilket kan spara ungefär 30 procent av energiåtgången i torken.

» Råvaruhantering

Råvaran kommer från tre olika sågverk som ligger vid gränsen mellan Skåne och Småland. Med närproducerad råvara och många lokala kunder blir transporterna kortare och därmed billigare. Vi kan därför erbjuda en produkt med en stark miljöprofil. Det vandrande golvet i lagret matar spånet till en skruv som fyller torken från Stela som togs i drift i början av 2014. Det torkade spånet går via en magnetavskiljare och sikt in till pelletspressen som står i en annan byggnad.

» Torkning

I ett separat pannrum står en begagnad Vølundpanna med 2,5 MW effekt som levererar hetvatten till Stelatorken. En fläkt trycker ungefär 100 000 kubikmeter luft genom torken varje timme och torkar 3,5 ton spån. Den utgående luften har en temperatur på 36–38 grader och innehåller cirka två kubikmeter vatten per timme. För att ta tillvara energin i luften som lämnar torken har Loarp installerat ett återvinningssystem. Återvinningen beräknas ge 700 kW vid en utetemperatur på fem grader plus och vid 12 minus ger återvinningen 1,2 MW.

– Det betyder att kommer att spara omkring 30 procent av energiåtgången i torken, vilket innebär att vi kan torka billigare eller torka mer varje timme. Stela är en ledande leverantör av pålitliga bandtorkar som ger indirekt värme. Många pelletsproducenter torkar med varma avgaser. En indirekt tork ger en något renare slutprodukt. Stela levererar dock inte återvinningssystem. Därför har vi designat och installerat det med hjälp lokala experter och entreprenörer, förklarar Jörgen Mannheimer.

» Begagnad panna

Den gamla Vølundpannan kommer från Lantmännen.

– Vi gjorde en ultraljudsundersökning av tuberna och de visade sig vara i utmärkt skick och vi monterade in pannan och kompletterade med ett modernt styrsystem från Hotab. Hela pelletsfabriken är moderniserad med styrsystem som är uppkopplade och kan styras på distans så att Loarp Energi kan få snabb support om det behövs. Det gör att anläggningen kan skötas av en person på plats, säger Petter.

» Pelletspressen

Det torkade spånet går igenom pelletspressens matris och hamnar sedan i kylaren.

– Den är grymt viktig, säger Petter. Kylaren klarar sex ton i timmen men vi producerar endast 3,5 ton per timme. Men det är bra att kyla ner pelletsen ordentligt. Om de inte kyls ordentligt spricker de i efterhand och det ger en dålig kvalitet. Vi ligger på en mekanisk hållfastighet på över 98 procent, vilket är högt. Det beror dels på att vi kyler ordentligt och dels på att vi har en längre matris än vad som är vanligt, säger Petter Krantz.

» Säckningsanläggning

Sedan går pellets vidare till säckningsanläggningen från Fisker som körs under dagtid. Maskinen fyller tre band med pallar på egen hand och när de är fulla går pellets istället till bulklagret. Loarp levererar även pellets i storsäck.

» Bulkutlastning

– Bulkutlastningen är ny med en automatisk påfyllning från fabriken. Vi har en sikt som siktar all pellets just innan den lastas på en bulkbil. Det innebär att vi, och chauffören, vet att den pellets som går iväg är fri från finfraktion. Vid utlastningen finns också in en 24-meters våg från Flintab. Denna lösning blir mer exakt och mer effektiv jämfört med ett utlastningspaket som står på vågceller.

» Säkerhetstänkande

– Den mekaniska hanteringen av ett torrt material innebär att det kommer att uppstå gnistbildning och värmeutveckling. Vi har ett system från Firefly med omkring 40 detektorer inklusive släckningsutrustning. Systemet indikerar gnistor och värme med jämna mellanrum. Då sprutar det ut 20 liter vatten på 0,04 sekunder som släcker och kyler ner utan att processen störs eller stoppas. Det är ett väldigt bra system, menar Petter Krantz.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy