Alla ämnen
Miljövarudeklaration fjärrvärme

Så höjer Kraftringen klimatribban för fjärrvärmebranschen

Så höjer Kraftringen klimatribban för fjärrvärmebranschen
Efter arbetet med miljövarudeklarationerna kan Kraftringen nu erbjuda en tilläggsprodukt till fjärrvärmen. Foto: Kraftringen

Med 80 procent lägre utsläpp än riksgenomsnittet kan Kraftringen leverera sin fjärrvärme med gott samvete. För Bioenergitidningen berättar energibolaget om arbetet med att kartlägga sitt skånska fjärrvärmenäts miljöpåverkan.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Sedan 2018 är Kraftringens fjärrvärmeproduktion helt baserad på fossilfri och återvunnen energi. Nu lanserar energibolaget en ny produkt – klimatneutral värme. Något som blivit möjligt tack vare en gedigen kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan.

För cirka 1,5 år sedan bestämde sig Kraftringen att ta fram miljövarudeklarationer, EPD:er (Environmental Product Declaration), för att beräkna sin fjärrvärmes totala klimatpåverkan över hela livscykeln. Detta gjordes på bolagets största fjärrvärmenät som sträcker sig över Lund, Lomma och Eslöv samt det lågtempererade fjärrvärmenätet på Brunnshög.

David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen. Foto: Petter Duvander / Kraftringen

– Vi märker att kunderna blir allt mer miljöengagerade och vill ha en transparent bild av utsläppsmängder. Det grundar sig också i en ny lag om klimatdeklarationer för nyproduktion av fastigheter, där krav ställs på miljövarudeklarerade byggmaterial, för att undvika nyttjande av generisk utsläppsdata. I samband med det märker vi att det finns ett kundintresse att även köpa miljövarudeklarerad energi. Även om lagen om klimatdeklarationer för tillfället inte omfattar byggnaders driftskeenden vill vi ligga steget före och erbjuda miljövarudeklarationer till våra kunder för levererad energi, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

EPD i praktiken

När Kraftringen skulle ta fram EPD:erna upphandlade de hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet, som är experter på området.

– Vi samlade in information från vår organisation, vilket innebär data om allt från bränslen i våra anläggningar, transporter, avfallshantering till hur våra anläggningar är uppbyggda. Sedan modellerade och beräknade konsulterna på IVL den data vi samlat in, säger Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen.

Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen. Foto: Petter Duvander / Kraftringen

I en EPD måste man sammanlagt inkludera 99 procent av all miljöpåverkan, så felmarginalen är liten. En utmaning i processen, var enligt Tobias Frolov, att finna all information om äldre anläggningar och byggnader där tekniska specifikationer och ritningar saknades.

– Det har också varit svårt att hitta rätt personer att prata med och att göra avgränsningar på vilken data vi skulle samla in. I det läget var våra konsulter på IVL till stor hjälp, säger Tobias Frolov.

Indirekta utsläpp betydande

Då Kraftringens utsläpp i fjärrvärmeproduktionen är låga, blir de indirekta utsläppen mer betydande. Mest koldioxidkrävande visade sig drivmedel till transporter och inköpt el vara.

– Vi har 100 procent förnybar eller återvunnen energi och har kommit långt i vår resa, men genom EPD:n blir det ännu tydligare att vi aktivt måste jobba med våra transporter och vilka tillsatsämnen vi har inom produktionen, säger David Edsbäcker.

Fakta

Fakta om Kraftringens miljövarudeklarationer (EPD)

EPD-deklarationerna är analyser av fjärrvärmens miljöpåverkan under hela livscykeln och varje kilowattimme värme som produceras. Klimatpåverkan presenteras som koldioxidekvivalenter och siffrorna som EPD:erna baseras på är från år 2020. Kraftringens stora fjärrvärmenät som sträcker sig över Lund, Lomma och Eslöv har icke-biogena koldioxidutsläpp på 10,6 g CO2e/kWh, vilket kan jämföras med rikssnittet för fjärrvärme som år 2020 var 53,7 g CO2e/kWh. I dessa kraftvärmeanläggningar eldas mest grot och returträ.

Kraftringen har valt att göra en separat EPD på det lågtempererade fjärrvärmenätet på Brunnshög, vilket har ett något högre värde på grund av höga distributionsförluster då få fastigheter för tillfället är uppkopplade. I förlängningen kommer dock Brunnhögs utsläpp minska i teorin, då distributionsförlusterna minskar när stadsdelen är färdigbyggd. I Brunnshög tar nätet emot spillvärme från forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Miljövarudeklarationerna är framtagna av IVL Svenska Miljöinstitutet och upprättade enligt standarden ISO 14025 samt tredjepartsgranskade av bolaget Miljögiraff AB. De finns tillgängliga att läsa för allmänheten hos EPD International.

Ur ett livscykelperspektiv orsakar även den förnybara fjärrvärmen vissa utsläpp, detta vid exempelvis utvinning av råvaror och transport av bränsle samt uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar.

För att kompensera för de icke-biogena utsläppen väljer Kraftringen därför att klimatkompensera hos den internationella organisationen Gold Standard.

– Gold Standard är en vedertagen kompenseringsmodell med verifierade klimatkompenseringsprojekt. Det betyder att vi kompenserar i pågående projekt istället för framtida, säger David Edsbäcker.

EPD-klassad el

Han berättar att Kraftringen även kommer miljövarudeklarera den producerade elen från kraftvärmeverket i Örtofta.

– Med EPD-klassad el kan vi räkna med specifika utsläpp för den el vi själva använder inom produktionen. Gör vi inte det baseras utsläppen på en generiska data för biokraft, vilket innebär att de redovisade utsläppen blir högre. Vi får därför lägre utsläpp på pappret när vi EPD-klassar vår egen el, även fast vi redan använder den, fortsätter Tobias Frolov.

Örtoftaverket, biokraftvärmeverk utanför Eslöv
Örtoftaverket är en av anläggningarna som miljövarudeklarationen gjorts på. Foto: Christina Fröjd Örtoftaverket, biokraftvärmeverk utanför Eslöv

Klimatneutral värme lanseras

Till följd av arbetet med miljövarudeklarationerna kan Kraftringen nu erbjuda en tilläggsprodukt till fjärrvärmen.

Den kallas klimatneutral värme och kommer ersätta den tidigare produkten ursprungsmärkt fjärrvärme, där man tidigare allokerat förnybart bränsle till kunderna.

– Kraftringens fjärrvärme i Lund, Lomma och Eslöv är redan fossilbränslefri, så vi behöver inte längre allokeringen. Vi uppfyller alla miljökrav i de vanliga certifieringarna med vår fjärrvärme och klimatkompenserar utsläppen som är specificerade i miljövarudeklarationen, säger David Edsbäcker.

Fakta

Vad innehåller Kraftringens miljövarudeklarationer?

Även om fjärrvärmeproduktionen är fossilbränslefri orsakas ändå utsläpp under fjärrvärmens livscykel.

Därför har man beräknat klimatpåverkan från bland annat utvinning av råvaror, drivmedel från transporter, uppbyggnad och avveckling av anläggningar och fjärrvärmeledningar. Dessa kategorier utgör tillsammans de icke-biogena utsläppen.

Beräkningsverktyget som använts heter GaBi och är framtaget för att skapa livscykelanalyser där data kopplas samman med miljöpåverkan inom olika kategorier.

För att miljövarudeklarationerna ska vara jämförbara med andra leverantörers EPD:er ur samma bransch följer dessa en speciell PCR, (Product Category Rules) 2007:08 som rör “Electricity, steam and hot/cold water generation and distribution”. Dessa avgör sedan vilka områden livscykelanalyserna ska beräknas inom och hur djupt ned i processen man behöver gå inom de olika kategorierna.

IVL har beräknat klimatpåverkan från Kraftringens fjärrvärme inom kategorierna: försurning, övergödning, bindning av marknära ozon samt påverkan på ozonlagret, vattenbristrisker, resursanvändning av grundämnen och av fossila bränslen, partiklar och den allmänna kategorin klimatpåverkan.

Lägre utsläpp än riksgenomsnittet

Totalt har Kraftringens stora fjärrvärmenät som sträcker sig över Lund, Lomma och Eslöv icke-biogena koldioxidutsläpp på 10,6 gram CO2e/kWh, vilket kan jämföras med rikssnittet för fjärrvärme som år 2020 var 53,7 gram CO2e/kWh.

Att energibolagets fjärrvärmeutsläpp endast uppgår till en femtedel av riksgenomsnittet visar att det finns stor potential hos fjärrvärmesektorn att ställa om.

– Jag hoppas att detta ska hjälpa till att påskynda omställningen till ännu mer hållbar värmeproduktion. Att fler bolag identifierar sina hotspots och börjar jobba med dem, säger David Edsbäcker och får medhåll från kollegan Tobias Frolov.

– EPD:er har jämförbara siffror, vilket möjliggör för kunden att välja rätt.

Har andra energibolag visat intresse för ert arbete?

– Ja vi har märkt av ett ökat intresse. Det ligger i tiden och många bolag jobbar just nu med detta, så det är bara en tidsfråga innan vi kommer se fler EPD:er. Hur ambitiösa bolagen är, om de väljer att göra en miljövarudeklaration på en enskild anläggning eller hela nät, vet jag inte ännu, säger David Edsbäcker.

Hur har era kunder reagerat?

– De har blivit positivt överraskade och känner precis som vi, att detta ligger i tiden. Nästa steg för oss blir att miljövarudeklarera vår el från Örtoftaverket och fjärrkylan i vårt största fjärrkylanät. Vi ska vara klara under första kvartalet 2023, avslutar Tobias Frolov.

Fakta

Notering

*Enligt Boverkets klimatdatabas ligger är det svenska medelvärdet av utsläpp i fjärrvärmesektorn på 56 g CO2-e/kWh, i skrivande stund. År 2020 var det 53,7 g CO2e/kWh, vilket Kraftringen jämfört sitt resultat med.

*Varken Energiföretagens eller Boverkets värden av utsläpp i fjärrvärmesektorn är baserade på livscykelanalyser, vilket gör att de inte är strikt jämförbara med EPD:erna. Kraftringen har även beräknat sina utsläpp enligt Värmemarknadskommitténs metod, som motsvarar Energiföretagens medelvärde.

Där visar resultatet snarlika siffror som EPD:n (drygt 10 g CO2-e/kWh).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy