Alla ämnen
Pellets

Så mycket kan pelletsproduktionen öka de närmaste åren

Så mycket kan pelletsproduktionen öka de närmaste åren
Moelven Valåsen är den största kända nyinvesteringen i pelletsproduktion i Sverige. Moelven gör en investering på 382 miljoner kronor i en ny pelletsfabrik i Karlskoga inklusive en nya panna för att torka råvara. Kapaciteten blir 80 000 ton per år i ett första steg. Anläggningen dimensioneras för att kunna byggas ut till 105 000 ton per år i ett andra steg.

Beslutade investeringar gör att kapaciteten att producera pellets ökar i befintliga fabriker och i nya fabriker. Dessutom kan produktionen komma att öka än mer i nya planerade pelletsfabriker.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Bioenergis kartläggning visar att beslutade investeringar ger en kapacitetsökningen i befintliga och nya anläggningar motsvarande cirka 250 000 ton under 2023 och 2024.

Planer finns på ytterligare investeringar i ny produktionskapacitet motsvarande cirka 325 000 ton per år, men för dessa projekt är ännu inte investeringsbeslut fattade.

Så kan ökningen ske

Från 2021 till 2022 har produktionskapaciteten i befintliga fabriker ökat med måttliga 11 000 ton per år. Ökningen från 2022 till 2023 är 49 000 ton per år i befintliga anläggningar.

Nya anläggningar som tas i drift under 2023 ökar kapaciteten med ytterligare 113 000 ton per år. Ytterligare en känd pågående utbyggnad ökar kapaciteten med 80 000 ton per år 2024.

Bioenergi har också uppgifter om ett antal planerade, men ej officiella projekt, som om de blir verklighet skulle kunna ge ytterligare cirka 325 000 ton per år i produktionskapacitet.

Nya anläggningar och ny produktion 2023

Fem nya pelletsfabriker startar under 2023. Tillsammans ökar dessa kapaciteten med 113 000 ton. Eftersom de kommer igång en bit in på året väntas den tillkommande produktionen under 2023 bli mindre, cirka 43 000 ton.

Den största anläggningen är Stenvalls Lövholmen med en kapacitet på 50 000 ton per år. Driftstarten skulle skett 2022 men har flyttats fram till 2023. Produktionen väntas bli 25 000 ton under 2023 och cirka 50 000 ton under 2024.

Setra i Långshyttan väntas ha en kapacitet på minst 26 000 ton och en uppskattad produktion 2023 på cirka 8 000 ton.

SCA Energy i Rundvik får en kapacitet på 25 000 ton och en produktion 2023 på cirka 14 000 ton. Nydala Trävaru i Vrigstad får en kapacitet på 8 000 ton.

Smålands Timber i Rydaholm väntas få en kapacitet på 4 000 ton per år. Produktionen under 2023 i dessa två anläggningar uppskattas till 50 procent av kapaciteten.

Fakta

Fakta om pelletsproduktionen 2022

Pelletsproduktionen i Sverige var 2022 omkring 1 820 000 ton.

Moelven 2024

Under 2024 väntas Moelven Valåsen ta i drift en tidigare aviserad ny stor anläggning för pelletsproduktion i Karlskoga med en kapacitet på 80 000 ton per år.

Anläggningen är dimensionerad för att på sikt kunna öka kapaciteten till 105 000 ton per år. De sex beslutade nya anläggningar som startar 2023 och 2024, ger tillsammans med kända kapacitetsökning i befintliga pelletsfabriker en ökad produktionskapacitet på cirka 250 000 ton per år.

Planer på ytterligare 300 000 ton per år

Utöver de ovan nämnda nya anläggningarna finns planer på ytterligare minst åtta projekt med syftet att bygga pelletsfabriker i Sverige. Produktionskapaciteten i projekten är sammanlagt omkring 300 000 ton pellets per år.

Företagen bakom projekten vill för närvarande inte gå ut offentligt med sina planer och det är oklart när och om de kommer att byggas. Om Moelven bygger klart andra steget i Valåsen och om de planerade projekten blir verklighet kan kapaciteten öka med upp till cirka 575 000 ton per år jämfört med 2022.

Det skulle ge en total produktionskapacitet i Sverige på cirka 2 945 000 ton per år, en ökning med 24 procent jämfört med 2022.

Ta del av Bioenergitidningens pelletskarta här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy