Alla ämnen
Biogas

Så ska biogasproduktionen stärkas i norr

Så ska biogasproduktionen stärkas i norr
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

I dag sker produktion av biogas vid reningsverken i Luleå och Boden där biogasen uppgraderas till fordonsgas. Anläggningarna drivs separat men har genom sin placering samma möjliga upptagningsområde för matavfall och annat rötbart avfall i Norrbottens län.

IVL startar tillsammans med Luleå Miljöresurs, Lumire, och Bodens kommun ett projekt för att undersöka hur biogasproduktionen kan utvecklas genom regional samverkan. Projektet har beviljats stöd från EU via Tillväxtverket och region Norrbotten.

– Det finns en uppenbar risk för konkurrens kring tillgången på matavfall. Men det mest hållbara är att se på anläggningarna som en gemensam enhet. Genom projektet vill vi belysa möjligheter till ökad samverkan och ett mer resurseffektivt nyttjande av anläggningarna vilket kommer att gynna samtliga kommuner som levererar substrat, säger Karin Ågren på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Behövs mer biogas

Nulägesbilden är att behovet av fordonsgas för bussar och lastbilar i regionen under några år framöver överstiger vad som produceras från tillgängligt avfall, och båda anläggningarna undersöker därför möjligheterna att öka produktionen genom att samverka.

– Om några år kan efterfrågan på fordonsgas börja minska på grund av omställningen till nollutsläppsfordon där stadsbussarna redan idag är på väg att ställa om. Däremot ser vi att biogasen också har andra användningsområden vilket kommer att innebära en fortsatt efterfrågan, säger Anders Hjort på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ekonomisk modell och ersättningsprinciper

De huvudsakliga frågeställningar som studien ska besvara är vad värdet är av det utsorterade matavfallet och andra rötbara substrat i regionen och vilka transportavstånd som är rimliga i förhållande till den nytta som erhålls.

Projektet ska också titta på hur en ekonomisk modell och ersättningsprinciper för gemensamt nyttjande av befintlig förbehandlingsanläggning kan utformas samt alternativa sätt för utformning av biogasproduktionen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy