Alla ämnen
Brandrisker i skogen

Så ska skogsbränder bevakas

Så ska skogsbränder bevakas

Stora skogsbränder uppstår ofta när redan släckta bränder blossar upp igen. Nu har en arbetsgrupp, samordnad av Skogforsk, tagit fram riktlinjer som ska hjälpa markägare att bevaka skogsbränder.

 

Enligt en offentlig utredning orsakades cirka 70 procent av den totala brandarealen 2018 av att mindre, redan släckta, bränder blossade upp igen. Foto: Martin JMK/Wikimedia Commons

Riktlinjerna för bevakning efter avslutad räddningsinsats är branschöverskridande och fungerar i hela Sverige. Arbetsgruppen har bestått av Skogforsk, MSB, räddningstjänsterna, maskinringarna, Brandskyddsföreningen, olika försäkringsbolag samt representanter för skogsbruket.

Riktlinjerna ska ses mot bakgrund av att ägaren, enligt lag, alltid är ansvarig för sin egendom vid olyckor. Vid större olyckor, som till exempel skogsbränder, bedöms det dock som orimligt att markägaren ensam ska ta ansvaret och räddningstjänsten bekämpar då branden. När det arbetet är avklarat ansvarar markägaren för bevakning av brandområdet, något som det hittills inte funnits accepterade rutiner eller riktlinjer för. Det konstaterar Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, och den som lett arbetet med att ta fram riktlinjerna.

”Men det har vi alltså tagit fram nu. Det handlar om enkla instruktioner till markägare om vad som i praktiken ska göras vid en bevakning. Vi har också skapat en checklista, som räddningsledaren kan luta sig emot när markägare ska informeras om vad som krävs för att ta det lagstadgade ansvaret för bevakning”, säger Rolf Björheden, som också påpekar att räddningsledarens beslut att avsluta insatsen delvis är beroende av att denna information verkligen fungerar.

”Man måste komma ihåg att olika markägare har olika förmågor och resurser att ta ansvar för bevakningen”, säger Rolf Björheden.

Tidig kontakt

Generellt ser han just kontakten mellan räddningstjänst och markägare som avgörande för en lyckad bevakning. Riktlinjerna bör därför användas så tidigt som möjligt, helst redan när räddningstjänsten är på väg ut till den brinnande skogen.

”Vi tror att det är en stor fördel om kontakt upprättas mellan räddningstjänst och markägare så snart som möjligt. Markägare behöver få tidig information så att de är ”på tå” i brandbekämpningen. Och räddningstjänsten behöver exempelvis få veta var man kan hämta vatten och var det finns gödseltunnor, som kan användas för släckning och så vidare”, säger Rolf Björheden.

Riktlinjer för bevakning efter avslutad räddningsinsats vid skogsbrand – dokument

De första upplagorna av riktlinjer för bevakning av skogsbrand lanseras sommaren 2022. Reviderade upplagor tas fram löpande. Riktlinjerna baseras på tre dokument:

Bevakning efter skogsbrand – råd och information till markägare
Ger markägare information och tips om hur de kan agera vid bevakning efter avslutad räddningsinsats.

Avslutande av insats mot skogsbrand – räddningsledarens checklista
Ger räddningsledaren stöd i överlämnandet av ansvar efter avslutad räddningsinsats.

Dokumentation vid avslutande av räddningsinsats efter skogsbrand och information till berörda markägare
Tillhandahåller ett formulär där viktig information, kopplad till den enskilda händelsen, kan kommuniceras och dokumenteras.

Dokumenten återfinns på skogforsk.se/brandrisk

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy