Alla ämnen
Teknik & Utrustning

SCA Energy bygger pilotanläggning för produktion av biodrivmedel

SCA satsar 50 miljoner kronor i en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel och kemikalier från svartlut. Anläggningen byggs vid SCAs förpackningspappersbruk Obbola utanför Umeå.

SCA massafabrik i Östrand
SCAs massafabrik i Östrand håller på att byggas ut och kan bli en lämplig plats för att producera biodrivmedel med den nya tekniken framöver. SCAs massafabrik i Östrand håller på att byggas ut och kan bli en lämplig plats för att producera biodrivmedel med den nya tekniken framöver.

Projektet har beviljats 11 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten. Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products förklarar mer om projektet.

SCA har studerat flera olika tekniker både i gemensamma projekt i energisamarbeten till exempel i Piteå och Örnsköldsvik. Den nya pilotanläggningen byggs baserat på SCAs egna utvecklingsprojekt.

– Vi har kommit dit hän att vi har hittat en teknik som vi tycker är intressant och som vi vill testa i pilotskala. Det handlar om att med utgångspunkt från svartlut först producera ligninolja och sedan förädla denna olja vidare till både biodiesel och biobensin, säger Björn Lyngfelt.

Någon liter per timme

Pilotanläggningen kommer att kunna producera någon eller några liter i timmen, men den ska vara stor nog för att ge realistiska produktionsförutsättningar för att testa processen och teknikens duglighet.

– När det gäller teknikval vill jag inte gå in så mycket på det, men det är inte en teknik som vi plockar färdig och klar från hyllan, utan det finns inslag av egen utveckling. Det handlar mycket om att utveckla ny teknik och om den blir framgångsrik och spännande vill vi gärna ha nytta av den också, säger Björn Lyngfelt.

Nästa steg kan tas i Östrand

Bygget av pilotanläggningen har startat och den ska vara klar under första halvåret 2017. Råvaran kommer att komma från Obbola som är ett kraftlinerbruk där SCA har en produktion av sulfatmassa som sen används för produktion av kraftliner. Svartlut från den processen ska bli råvara för diesel och bensin.

– Vi kommer att genomföra en kraftig utbyggnad i Östrands massafabrik i Timrå och när den investeringen är genomförd 2018 kommer vi att ha ett antal alternativa möjligheter för det energiöverskott som kommer att finnas i den fabriken. Om tekniken vid pilotanläggningen i Obbola är intressant kan Östrand vara den naturliga platsen för en större anläggning, säger Björn Lyngfelt.

Ekonomisk konkurrenskraft

– Ekonomin i produktionen beror väldigt mycket på teknik, tillgänglighet med mera. Vi kommer i projektet även att utvärdera ekonomin, utöver de tekniska delarna. Generellt är det så att om vi ska konkurrera med fossila bränslen behövs det någon form av regelverk för att främja detta. Så har det varit med introduktionen av andra förnybara energislag, säger Björn Lyngfelt.

Energiöverskott i Östrand ger flera möjligheter

– Vi kommer att fördubbla produktionen vid Östrands massafabrik från 2018 och merparten av den ökade energiproduktionen kommer inte att behövas för att försörja fabriken. Det finns ett antal val kring vad SCA gör med energiöverskottet. Vi kan producera grön el eller bygga anläggningar som producera gröna kemikalier och gröna drivmedel. Det är vanskligt att tala om potentialen innan vi har valt teknik, menar Björn Lyngfelt.

I projektet i Östrand ingår att öka produktionen av grön el genom att använda högtrycksånga för elproduktion i ångturbin. I dag är fabriken självförsörjande med elenergi och har ett värmeöverskott. I framtiden, fullt utbyggd, kommer Östrand att ha ett elöverskott på cirka 0,6 TWh. Den ökade elproduktionen blir större, cirka 1,2 TWh jämfört med dagens 0,5 TWh, men fabriken kommer att använda mer el till den egna verksamheten.

– Fabriken i Östrand kommer att bli energieffektivare, vilket gör att en fördubbling av produktionen inte innebär en fördubbling av energiåtgången, däremot kommer vi att fördubbla energiproduktionen vilket gör att det kommer att finnas ett betydande överskott av både värme och el som vi kan göra intressanta saker med, säger Björn Lyngfelt.

Fullstor anläggning

Hur många år det tar innan en fullstor anläggning kan byggas beror på om SCA väljer att gå direkt från en liten pilotanläggning till en fullstor anläggning eller om en demonstrationsanläggning ska byggas, som ett mellansteg, innan den fullskaliga anläggningen byggs.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy