Alla ämnen
Pellets

SCA investerar 25 miljoner kronor i ny pelletsproduktion

SCA Energy har installerat och tagit i drift en ny anläggning för att producera pellets vid Tunadals Sågverk. Nu minskar produktionen av briketter av restprodukter och istället ökar pelletsproduktionen. Kapaciteten blir 25 000 ton per år.

SCA_Tunadal_Pelletsfabrik
Den nya produktionsanläggningen kan producera 25 000 ton per år. Anläggningen är kompakt och den mest vitala processutrustningen ryms i två containrar. SCA_Tunadal_Pelletsfabrik

– Bakgrunden till denna investering är en ökad efterfrågan på pellets och SCA vill svara upp mot den samtidigt som marknaden för briketter är liten, säger Ulf Orvér, utvecklingschef på SCA Energy.

Investerat 25 miljoner kronor

– Anläggningens storlek är anpassad efter tillgången på biprodukter som finns på sågverksområdet. Kapaciteten är 25 000 ton per år och vi siktar på att producera 11 000 ton pellets under 2019. Leverantören UNY-Konsult presenterade en intressant lösning som svarade upp bra mot vårt behov, säger Ulf Orvér.

Ulf Orvér
– SCAs större produktionsanläggningar för pellets har alla noterat produktionsrekord under 2018. Det har lindrat konsekvenserna för bolaget i den utsatta leveranssituationen som inträffade under vintern, säger Ulf Orvér. Ulf Orvér

Två containrar

Anläggningen är kompakt och den mest vitala processutrustningen ryms i två containrar.

– Containrarna är mobila i händelse av att vi skulle vilja flytta tillverkningen. Anläggningen processar enbart torr råvara och en hammarkvarn bearbetar materialet innan pelletering. Pelleteringen sker i en press från Salmatec, därefter kyls pelletsen innan den transporteras vidare till ett planlager, förklarar Ulf Orvér.

Ökad produktion

SCA planerar att öka produktionen vid sågverket i Tunadal med 50 procent från 600 000 kubikmeter sågade varor per år till 900 000 kubikmeter. Eftersom efterfrågan på pellets är hög kommer mycket av den ökade mängden biprodukter att pelleteras.

Ingen råvarubrist

Några leverantörer har haft svårt att möta efterfrågan på pellets både förra vintern och denna vinter, medan andra har levererat det som efterfrågats. Även SCA har påverkats av situationen.

– Efterfrågan har varit hög båda säsongerna. Vi har under vintertid infört någon leveransbegränsning för att klara av alla leveranser och vi har även fått tacka nej till nya kunder. Det som är positivt i vår verksamhet är att SCA förser våra pelletsfabriker med råvara efter förbrukningsbehov. Det betyder att SCAs pelletsfabriker inte stoppas på grund av råvarubrist utan kan hålla igång tillverkningen alla dagar. Det visade sig att alla våra större produktionsanläggningar har noterat produktionsrekord under 2018. Det har lindrat konsekvenserna för bolaget i den utsatta leveranssituationen som inträffade under vintern, säger Ulf Orvér.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy