Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Scanias gasdrivna lastbilar ska minska McDonald´s koldioxidutsläpp

Scania arbetar aktivt tillsammans med kunden HAVI för att uppfylla de globala klimatmålen genom samarbete inom hållbara transporter och logistik. Med start i höst påbörjar de båda företagen ett femårigt program, som genom Scanias lastbilar och lösningar ska minska koldioxidutsläppen i transporterna till och från McDonald’s restauranger i flera länder i Europa, enligt ett pressmeddelande från Scania

Gas- och hybridlastbilarna släpper ut obetydliga eller inga skadliga avgaser och minskar avsevärt koldioxidutsläpp i städer. Foto: Scania
Gas- och hybridlastbilarna släpper ut obetydliga eller inga skadliga avgaser och minskar avsevärt koldioxidutsläpp i städer. Foto: Scania Gas- och hybridlastbilarna släpper ut obetydliga eller inga skadliga avgaser och minskar avsevärt koldioxidutsläpp i städer. Foto: Scania

Målet är att kraftigt minska andelen diesedrivna fordon på flera europeiska marknader och att, till 2021, ställa om cirka 70 procent av HAVI:s lastbilsflotta till alternativa bränslen för bland annat gas- och hybriddrift. Koldioxidutsläppen i HAVI:s leveranser till McDonald’s restauranger kommer att följas i realtid genom Scanias uppkopplade lastbilar och lösningar, vilket samtidigt innebär en ny nivå i uppkopplade fordonsflottor. Denna genomgripande förändring av fordonsflottan väntas minska koldioxidutsläppen med 15–40 procent, beroende på rutt, bränsle och trafiksituation.

– Innovation är avgörande for vår hållbarhetsresa och för att dra nytta av vår storlek för att åstadkomma förändringar, det vi kallar “scale for good”. Genom vårt proaktiva arbete med företag som HAVI och Scania kan vi skapa mer hållbara lösningar i vår leverantörskedja samtidigt som de bidrar till vår globala leverantörskedja och hållbarhetsstrategi, säger Chris Yong, Global Logistics Director på McDonald’s.

– Ledande företag har ett ansvar att driva förändring. I detta partnerskap sätter vi en ny standard för stadsdistribution. Vi inte bara planerar utan även genomför åtgärdersom – här och nu – bidrar positivt till de samhällen där vi är verksamma, säger HAVI:s logistikchef Haluk Ilkdemirci.

Tveklöst ser vi hur efterfrågan på hållbara transportlösningar bara ökar. Detta är ett exempel på ett smart nyskapande partnerskap som gör att vi tillsammans kan påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef.

Gas- och hybridlastbilarna släpper ut obetydliga eller inga skadliga avgaser och minskar avsevärt koldioxidutsläpp i städer. Lastbilarna är dessutom betydligt mycket tystare, och ihop med ett tyst kylsystem bidrar de även till att minska inverkan av varuleveranser i och utanför stadskärnor.

Dessutom utvecklar HAVI och Scania lastbilar med specialutrustning för att hantera avfall som frityrolja, plast och kartong från restaurangerna för återvinning. Detta bidrar till en en högre återvinningsgrad, samtidigt som det minskar antalet avfallstransporter. Därmed minskas antalet kilometer på väg, vilket ytterligare minskar klimatpåverkan.

Genom detta partnerskap tar HAVI och Scania betydande steg mot en mer hållbar framtid för kunder som McDonald’s med teknik och lösningar som redan idag är tillgängliga.

Samarbetet kommer initialt att fokusera på Europa, men liknande program undersöks även för Asien.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy