Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Sekab och Vertoro bygger demoanläggning för bioråolja

En storskalig demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik blir först i världen med att producera bioråolja av rester från pappers- och massa industrin, för att ge biodrivmedel till sjöfarten. Anläggningen byggs av det svenska kemi- och cleantechföretaget Sekab tillsammans med det holländska kemiföretaget Vertoro. 

– Vi behöver bryta beroendet av fossil olja och med vår teknologi kan vi kan använda förnybara råvaror för att ersätta fossila oljeprodukter. Det här europeiska samarbetet är ett viktigt steg i utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle, säger Tomas Nilsson, vd på Sekab. Sekab och Vertoro har påbörjat bygget av en demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik. I anläggningen kommer restprodukter från skogs-, pappers- och massaindustrin omvandlas till bioråolja, vilket är unikt i världen. Teknologin bakom heter Goldilocks och är utvecklad av Vertoro. I existerande anläggningar kan bara en typ av biodrivmedel produceras, medan biobaserad råolja kan raffineras till en rad olika biodrivmedel.

Start om ett år

Produktionen kommer att starta om cirka ett år och i ett första skede leverera biodrivmedel till sjöfarten.
– Sjöfarten förbrukar i dag över 300 miljoner ton fossila bränslen med höga svavelhalter årligen, som ger stora klimatpåverkande utsläpp. Därför börjar vi med sjöfarten, men samma teknik kan användas för att producera biodrivmedel för såväl flyg och bilar som biobaserade kemikalier, säger Adnan Cavka, teknik- och utvecklingschef på Sekab.

Kostnadseffekt alternativ

Globalt sett står sjöfarten för 2–3 procent av de totala växthusgasutsläppen. Om de utsläppen fortsätter i samma takt kommer det att uppgå till 15 procent av globala utsläpp år 2050. Sjöfarten har identifierats av FN som en av de branscher där det är svårast att minska utsläppen. Cirka 90 procent av svensk import och export går i dag via sjöfart.

Michael Boot and Monica Normark
Michael Boot, vd för Vertoro och Monica Normark, chef för Sekab E-technology. Monica Normark, chef för Sekab E-technology, och Michael Boot, vd för Vertoro.

– Globala utmaningar kräver globala lösningar. I det här samarbetet är vi två europeiska bolag som tillsammans verkar för att driva på en grön revolution i världen genom att ta fram kostnadseffektiva och hållbara alternativ till fossila bränslen, säger Michael Boot, vd på Vertoro.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy