Alla ämnen
Skogsbränsle

Setra öppnar dörren för bioprodukter

Pontus Friberg har ansvar för organisationsövergripande riskhantering på Setra. Företaget tar nu flera steg för att se på möjligheten att skapa större värde av sina traditionella bioprodukter genom att ta fram nya produkter som till exempel biooljor och annan vidareförädling av bioprodukter.

kombinerar ansvaret för koncernens riskhantering och affärsutveckling med fokus på bioprodukter.
Pontus Friberg, Setra, kombinerar ansvaret för koncernens riskhantering och affärsutveckling med fokus på bioprodukter. kombinerar ansvaret för koncernens riskhantering och affärsutveckling med fokus på bioprodukter.

Pontus Friberg är merkantil jägmästare och sitter i Setras koncernledning. Han har en ny roll i Setra sedan 2016 där han kombinerar ansvaret för koncernens riskhantering och affärsutveckling med fokus på bioprodukter. Syftet med Pontus Fribergs uppdrag är att långsiktigt säkra avsättningen för traditionella bioprodukter från Setras verksamhet, men också att utveckla nya produkter inom ramen för bioekonomi. Bioprodukterna är idag i huvudsak bark, spån, kutterspån och cellulosaflis.

– Barken använder vi själva till våra pannor. Sågspån levererar vi till kraftvärmeverk och pelletsindustrin, cellulosaflisen går till massaindustrin. Kutterspån går också till pelletsindustrin eller till stallströ. Vi levererar insatsråvara till nästa förädlingssteg och det är en betydande affär för oss. Historiskt sett omsätter bioprodukter cirka 700 miljoner kronor av Setras omsättning på totalt drygt fyra miljarder kronor per år, förklarar Pontus Friberg, direktör för riskhantering på Setra.

Setra undersöker möjligheten att förädla bioprodukter som spån och flis till nya produkter som till exempel bioplaster och biooljor.
Setra undersöker möjligheten att förädla bioprodukter som spån och flis till nya produkter som till exempel bioplaster och biooljor. Setra undersöker möjligheten att förädla bioprodukter som spån och flis till nya produkter som till exempel bioplaster och biooljor.

Nya produkter

Setra arbetar med att utveckla och anpassa bioprodukterna så att de passar bättre för kunderna till exempel när det
gäller leveranser av råvara till pelletsindustrin och värmeverk.

– Men vi är också väldigt intresserade av att kika på vad som händer inom nya grenar som till exempel bioplaster och biooljor. Inriktningen handlar om att säkra avsättningen och förbättra de bioprodukter som vi levererar till nuvarande kunder och se vad som finns inom ramen för nya produkter inom bioekonomin, förklarar Pontus Friberg.

Det är också bakgrunden till varför Setra har valt att bli medlem i Svebio.

Vi vill ta del av den kunskap som Svebio har och det nätverk som Svebio representerar och är en del av. Vi vill bli en del av det nätverket och jobba över funktionsgränser med andra aktörer, förklarar Pontus Friberg.

Riskhantering

Det finns flera typer av risker att hantera när Setra överväger att börja med nya produkter.

– Vi tittar på flera nya projekt som nya tekniker och nya processer. Då blir det väldigt uppenbart att det finns strategiska risker. Det handlar om att vi kan vara för tidigt ute eller för sent ute. Ofta krävs det stora investeringar som innebär finansiella risker att hantera. Kompetens är också en risk eftersom vi har en bakgrund inom sågverk, hyvleri och hustillverkning, och till delar saknar kompetens inom processteknik, där kemi ofta är ett betydande ämnesområde. I Setra ser vi dock inte risker som enbart hot utan lika mycket som möjligheter vi vill ta tillvara.

– Vi tittar nu konkret på flera projekt, men det är för tidigt att berätta mer exakt om detta ännu, säger Pontus Friberg.


 Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2017

Fakta

Fakta

Setra bildades 2003 genom en sammanslagning av Mellanskogs industrirörelse och delar av AssiDomän. Setra ägs idag till vardera hälften av Mellanskog och Sveaskog. Företaget äger ingen skog utan är ett träindustriföretag som köper råvara av sina ägare. Setra är inget renodlat sågverksföretag utan producerar även förädlade produkter för konstruktion, boende och inredning. Cirka 60 procent av försäljningen går på export.

Setra Group 2016

Omsättning: 4,1 miljarder kronor

Resultat: 153 miljoner kronor

Antal anställda: 850
www.setragroup.com

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy